CÁCH BẬT VỊ TRÍ TRÊN IPHONE

Để xác xác định trí của doanh nghiệp khi dìm chỉ đường, tùy chỉnh cuộc hứa hẹn và những tính năng khác, Dịch vụ xác định sử dụng thông tin (khi tất cả sẵn) từ những mạng lưới GPS, kết nối Bluetooth, mạng Wi-Fi toàn thể và mạng cầm tay của bạn. Khi 1 ứng dụng sẽ sử dụng thương mại & dịch vụ định vị, xuất hiện thêm trên thanh trạng thái.

Bạn đang xem: Cách bật vị trí trên iphone

Khi bạn tùy chỉnh cấu hình iPhone, bạn được hỏi xem vẫn muốn bật Dịch vụ định vị không. Sau đó, chúng ta cũng có thể bật hoặc tắt dịch vụ thương mại định vị ngẫu nhiên lúc nào.

Lần trước tiên ứng dụng có dữ liệu vị trí tự iPhone, chúng ta nhận được một yêu cầu với giải mã thích. Một trong những ứng dụng hoàn toàn có thể yêu ước vị trí của người sử dụng chỉ một lần duy nhất. Các ứng dụng khác hoàn toàn có thể yêu cầu bạn share vị trí của mình bây chừ và trong tương lai. Dù chúng ta cấp phép hoặc lắc đầu quyền truy cập đang diễn ra vào địa chỉ của mình, chúng ta cũng có thể thay đổi quyền truy vấn của áp dụng sau này.

*

Nếu bạn không bật Dịch vụ xác định khi tùy chỉnh thiết lập iPhone đầu tiên tiên, hãy đi tới thiết lập  >Quyền riêng tư & Bảo mật > dịch vụ thương mại định vị, sau đó bật dịch vụ định vị.


Đi tới thiết đặt  > Quyền riêng rẽ tư và Bảo mật > thương mại dịch vụ định vị.

*

Để xem xét lại hoặc biến hóa cài đặt quyền truy cập cho một vận dụng hoặc coi lời phân tích và lý giải cho việc yêu cầu dịch vụ thương mại định vị, hãy chạm vào ứng dụng.

Để chất nhận được một ứng dụng sử dụng vị trí cụ thể của bạn, hãy để Vị trí chính xác ở tâm trạng bật. Để chỉ chia sẻ vị trí gần đúng của bạn – hoàn toàn có thể đủ cho áp dụng không nên vị trí chính xác của chúng ta – hãy tắt Vị trí chính xác.

Xem thêm: Tạo Thu Nhập Thụ Động Từ Amazon, Kiếm Tiền Trên Amazon


Ghi chú: Nếu bạn đặt quyền truy vấn cho một áp dụng thành Hỏi trong lần tiếp theo, các bạn được yêu thương cầu bật lại Dịch vụ định vị trong lần tiếp theo sau ứng dụng nỗ lực sử dụng tính năng.


Để mày mò cách áp dụng thứ ba sử dụng thông tin đang yêu thương cầu, hãy xem xét lại các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng. Hãy xem nội dung bài viết Hỗ trợ của tee8academy.com reviews về quyền riêng tứ và thương mại & dịch vụ định vị.


Khi bạn được cho phép một ứng dụng luôn sử dụng vị trí của chúng ta trong nền, chúng ta có thể nhận được cảnh báo về vấn đề sử dụng tin tức đó của ứng dụng. (Những chú ý này có thể chấp nhận được bạn biến hóa quyền, nếu như khách hàng muốn). Trong số cảnh báo, một bản đồ hiển thị những vị trí cách đây không lâu mà ứng dụng đã tróc nã cập.

Để ẩn bản đồ, hãy đi tới cài đặt  > Quyền riêng rẽ tư & Bảo mật > thương mại & dịch vụ định vị > chú ý vị trí, tiếp đến tắt bản đồ trong lưu ý vị trí.

Với setup được tắt, bạn thường xuyên nhận được các cảnh báo vị trí, nhưng phiên bản đồ không hiển thị.


Một số thương mại & dịch vụ hệ thống, chẳng hạn như gợi nhắc dựa bên trên vị trí cùng quảng cáo dựa vào vị trí, sử dụng dịch vụ định vị.

Để xem trạng thái của từng dịch vụ, để nhảy hoặc tắt Dịch vụ xác định cho từng thương mại dịch vụ hoặc nhằm hiển thị trong thanh tâm lý khi các dịch vụ khối hệ thống đã bật áp dụng vị trí của bạn, hãy đi tới thiết đặt  > Quyền riêng tư & Bảo mật > dịch vụ định vị > dịch vụ thương mại hệ thống.