CAMBRIDGE IELTS LISTENING PRACTICE MARK GRIFFITHS

Nội dung sách tất cả 12 bài bác Test. Mỗi bài bác có cấu trúc tương từ bỏ như bài bác thi IELTS tất cả 4 phần: Listening, Reading, Writing và Speaking. Sách giúp chúng ta làm quen và tự ôn luyện với các dạng thắc mắc của IELTS, để có được sự chuẩn bị tốt nhât trước khi bước vào kì thi thiệt sự.

Bạn đang xem: Cambridge ielts listening practice mark griffiths

Cuốn sách là tài liệu tham khảo và học tập hữu dụng cho các bạn học sinh, sinh viên.

Link bên trên tiki:

https://tiki.vn/cambridge-ielts-practice-test-kem-cd-p430863.html

Link PDF:https://drive.google.com/file/d/1kf8bpMbGK0iTe1fep5FPIjfswzcE39R9/view?usp=sharing


Test 1


Test 2
Test 3
Test 4
Test 5
Test 6
Test 7
Test 8
Test 9
Test 10
Test 11
Test 12

Share this:


Like this:


Like Loading...

Related


Posted in UncategorizedBookmark the permalink.

Xem thêm: Tin Tuc Cập Nhật, Canh Sat Giao Thong, Tag: Cảnh Sát Giao Thông


Leave a Reply Cancel reply


Enter your phản hồi here...

Fill in your details below or click an icon to lớn log in:


*

Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
*

You are commenting using your tee8academy.com.com account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Twitter account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Facebook account.(LogOut/Change)


Cancel

Connecting to lớn %s


Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.


Δ


Post navigation
IELTS READING RECENT ACTUAL test VOL6 (Song ngữ AnhViệt)
Hướng dẫn biện pháp học tuy nhiên ngữ hiệuquả
Quy trình tham gia góp sức bài dịch thuật
Xem cụ thể ở liên kết sau: https://sites.google.com/site/tee8academy.com/home/danh-sach-cac-bai-reading-ielts-can-dich
FB Page
Blog at tee8academy.com.com.
Privacy và Cookies: This site uses cookies. By continuing to lớn use this website, you agree khổng lồ their use. Lớn find out more, including how to lớn control cookies, see here:Cookie Policy
FollowFollowing
Join 909 other followers
Sign me up
%d bloggers like this: