CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12

*

Phân phối chương trình Ngữ văn 12

Cả năm: 37 tuần (105 tiết)Học kì I: 19 tuần (54 tiết) Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: ngày tiết 1 cho tiết 3– bao hàm văn học việt nam từ cm tháng Tám 1945 mang lại hết gắng kỉ XX;– Nghị luận về một tứ tưởng đạo lí.

Bạn đang xem: Chương trình ngữ văn lớp 12

Tuần 2: tiết 4 cho tiết 6– Tuyên ngôn chủ quyền (phần một: Tác giả);– giữ lại gìn sự trong trắng của tiếng Việt;– bài viết số 1: Nghị luận xóm hội.


Tuần 3: ngày tiết 7 mang đến tiết 9– Tuyên ngôn tự do (phần hai: Tác phẩm);– giữ gìn sự trong sạch của giờ đồng hồ Việt (tiếp theo).

Tuần 5: huyết 13 mang lại tiết 15– phong cách ngôn ngữ khoa học;– Trả bài viết số 1;– nội dung bài viết số 2: Nghị luận xóm hội (bài làm ở nhà).


Tuần 7: ngày tiết 19 đến tiết 21– Tây Tiến;– Nghị luận về một chủ ý bàn về văn học.

Tuần 8: ngày tiết 22 đến tiết 24– Việt Bắc (phần một: tác giả);– luật pháp thơ;– Trả bài bác làm văn số 2.

Tuần 9: ngày tiết 25 mang đến tiết 27– Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm);– phát biểu theo nhà đề.


Tuần 11: huyết 31 cho tiết 33– Thực hành một vài phép tu trường đoản cú ngữ âm;– bài viết số 3: Nghị luận văn học.

Tuần 13: ngày tiết 37 mang đến tiết 39– Sóng;– rèn luyện vận dụng kết hợp các phương thức diễn đạt trong bài văn nghị luận.

Tuần 15: máu 43 đến tiết 45– quá trình văn học và phong thái văn học;– Trả bài viết số 3.

Tuần 16: ngày tiết 46 cho tiết 48– người điều khiển đò sông Đà (trích);– trị lỗi lập luận trong văn nghị luận.

Tuần 18: huyết 51 đến tiết 52– Ôn tập văn học;– thực hành thực tế chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.

Tuần 19: máu 53 đến tiết 54– nội dung bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: huyết 55 cho tiết 56– Vợ ck A che (trích).

Tuần 21: tiết 57 mang đến tiết 58– bài viết số 5: Nghị luận văn học.

Tuần 22: ngày tiết 59 mang lại tiết 60– Nhân thứ giao tiếp.

Tuần 23: tiết 61 mang đến tiết 63– bà xã nhặt;– Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Tuần 25: tiết 67 mang đến tiết 69– Những đứa con trong gia đình;– Trả nội dung bài viết số 5;– nội dung bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà).

Tuần 26: máu 70 mang lại tiết 72– cái thuyền kế bên xa;– thực hành thực tế về hàm ý.

Tuần 28: tiết 76 mang đến tiết 78– Thuốc;– Rèn luyện kỹ năng mở bài, kết bài trong bài bác văn nghị luận.

Tuần 29: máu 79 đến tiết 81– số trời con người (trích);– Trả nội dung bài viết số 6.

Tuần 30: máu 82 mang đến tiết 84– Ông già và biển cả (trích);– mô tả trong văn nghị luận.

Tuần 31: máu 85 mang đến tiết 87– Hồn Trương Ba, da hàng giết mổ (trích);– diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo).

Tuần 32: tiết 88 cho tiết 90– nhìn về vốn văn hóa dân tộc;– tuyên bố tự do.

Tuần 33: ngày tiết 91 đến tiết 93– phong cách ngôn ngữ hành chính;– Văn phiên bản tổng kết.

Tuần 34: ngày tiết 94 mang lại tiết 96– Tổng kết phần giờ đồng hồ Việt: vận động giao tiếp bởi ngôn ngữ;– Ôn tập phần có tác dụng văn.

Tuần 35: máu 97 mang lại tiết 99– giá trị văn học và chào đón văn học;– Tổng kết phần giờ đồng hồ Việt: lịch sử, điểm lưu ý loại hình cùng các phong thái ngôn ngữ.

Xem thêm: Top 12 Quán Bánh Xèo Mực Nha Trang Ngon Và Nổi Tiếng Nhất, Top 6 Quán Bánh Xèo Mực Ngon Nhất Nha Trang

Tuần 36: ngày tiết 100 mang lại tiết 102– Ôn tập phần văn học.

Tuần 37: huyết 103 mang lại tiết 105– nội dung bài viết số 7;– Trả bài viết số 7.

Phân phối công tác môn Ngữ văn lớp 12 – Nâng cao

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: máu 1 cho tiết 4– bao gồm văn học việt nam từ cách mạng tháng Tám 1945 mang đến hết thay kỉ XX;– Nghị luận xóm hội cùng nghị luận văn học.

Tuần 2: tiết 5 cho tiết 8– Tuyên ngôn Độc lập;– Nguyễn Ái Quốc – hồ nước Chí Minh;– giữ gìn sự trong sạch của giờ đồng hồ Việt;– nội dung bài viết số 1: Nghị luận buôn bản hội (học sinh có tác dụng ở nhà).

Tuần 9: ngày tiết 33 cho tiết 36– tuyến đường trở thành” kẻ sĩ hiện đại”;– những kiểu kết cấu của bài bác nghị luận;– Trả bài viết số 2.

Tuần 10: máu 37 mang lại tiết 40– người lái đò sông Đà;– Luyện tập về cách dùng giải pháp tu tự ẩn dụ;– rèn luyện vận dụng phối hợp các phương thức diễn đạt trong bài xích văn nghị luận.

Tuần 11: tiết 41 mang đến tiết 44– Nguyễn Tuân;– phong cách văn học;– Nghị luận về một tứ tưởng, đạo lí.

Tuần 13: huyết 49 đến tiết 52– nhìn về vốn văn hóa dân tộc;– phong cách ngôn ngữ khoa học;– Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Tuần 15: huyết 57 cho tiết 60– bốn duy hệ thống, mối cung cấp sức sống new của đổi mới tư duy;– rèn luyện về phong thái ngôn ngữ khoa học;– Trả nội dung bài viết số 3.

Tuần 16: tiết 61 mang lại tiết 63– quá trình văn học;– Luyện tập về phong thái tránh hiện tượng kỳ lạ trùng nghĩa.

Tuần 17: ngày tiết 64 mang đến tiết 66– Ôn tập về văn học (học kì I);– rèn luyện vận dụng phối kết hợp các làm việc lập luận.

Tuần 18: tiết 67 đến tiết 69– phát biểu theo chủ thể và phát biểu tự do;– luyện tập phát biểu theo chủ thể và tuyên bố tự do;– luyện tập về giờ đồng hồ Việt (học kì I).

Tuần 19: huyết 69 mang lại tiết 72– Ôn tập về làm cho văn (học kì I);– bài viết số 4 (kiểm tra học kì I);– Trả nội dung bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: ngày tiết 73 mang lại tiết 75– Vợ ck A đậy ;– luyện tập về nhân thiết bị giao tiếp.

Tuần 21: ngày tiết 76 mang lại tiết 78– vk nhặt ;– Nghị luận về một tác phẩm, một quãng trích văn xuôi.

Tuần 22: ngày tiết 79 đến tiết 81– Những người con trong gia đình;– luyện tập về nhân vật tiếp xúc (tiếp theo).

Tuần 23: tiết 82 mang đến tiết 84– sàng lọc và nêu luận điểm;– nội dung bài viết số 5 (Nghị luận văn học).

Tuần 25: tiết 89 cho tiết 92– Một người Hà Nội;– Luyện tập về phong thái dùng một số trong những quan hệ từ;– sử dụng luận cứ.

Tuần 28: huyết 101 mang đến tiết 104– quý giá của văn học;– Luyện tập về phong thái tránh lỗi diễn đạt có nhiều kĩ năng hiểu khác nhau;– Thân bài.

Tuần 29: huyết 105 đến tiết 108– Số phận bé người;– Kết bài;– Trả bài viết số 6.

Tuần 30: máu 109 đến tiết 112– Ông già và biển lớn cả;– bài viết số 7 (Nghị luận xóm hội).

Tuần 31: huyết 113 cho tiết 116– Thuốc– Trả bài kiểm tra văn học.– mô tả trong văn nghị luận

Tuần 32: tiết 117 cho tiết 120– mừng đón văn học;– Luyện tập về kiểu cách tránh một số trong những lỗi lô gích;– bề ngoài trình bày bài xích văn.

Tuần 33: huyết 121 đến tiết 124– Tổng kết phương thức đọc – đọc văn bản;– Trả bài viết số 7;– tạo đề cương diễn thuyết.

Tuần 34: ngày tiết 125 mang đến tiết 128– phong thái ngôn ngữ hành chính;– rèn luyện về phong thái ngôn ngữ hành chính;– Văn bạn dạng tổng kết;– Luyện viết văn phiên bản tổng kết.

Tuần 35: huyết 129 mang lại tiết 132– Tổng kết phần Văn học;– Tổng kết phần làm văn.

Tuần 36: máu 133 mang đến tiết 136– Ôn tập về Văn học tập (học kì II);– Tổng kết phần giờ Việt;– Ôn tập về làm văn (học kì II);– Luyện tập về tiếng Việt (học kì II).

Tuần 37: ngày tiết 137 mang đến tiết 140– bài viết số 8 (kiểm tra học tập kí II)– Trả bài viết số 8.