CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 12

*

Phân phối chương trình Ngữ văn 12

Cả năm: 37 tuần (105 tiết)Học kì I: 19 tuần (54 tiết) Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: Tiết 1 đến tiết 3– Khái quát văn học Việt Nam từ CM tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX;– Nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

Bạn đang xem: Chương trình ngữ văn lớp 12

Tuần 2: Tiết 4 đến tiết 6– Tuyên ngôn độc lập (phần một: Tác giả);– Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt;– Bài viết số 1: Nghị luận xã hội.


Tuần 3: Tiết 7 đến tiết 9– Tuyên ngôn độc lập (phần hai: Tác phẩm);– Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo).

Tuần 5: Tiết 13 đến tiết 15– Phong cách ngôn ngữ khoa học;– Trả bài viết số 1;– Bài viết số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà).


Tuần 7: Tiết 19 đến tiết 21– Tây Tiến;– Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

Tuần 8: Tiết 22 đến tiết 24– Việt Bắc (phần một: tác giả);– Luật thơ;– Trả bài làm văn số 2.

Tuần 9: Tiết 25 đến tiết 27– Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm);– Phát biểu theo chủ đề.


Tuần 11: Tiết 31 đến tiết 33– Thực hành một số phép tu từ ngữ âm;– Bài viết số 3: Nghị luận văn học.

Tuần 13: Tiết 37 đến tiết 39– Sóng;– Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.

Tuần 15: Tiết 43 đến tiết 45– Quá trình văn học và phong cách văn học;– Trả bài viết số 3.

Tuần 16: Tiết 46 đến tiết 48– Người lái đò sông Đà (trích);– Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.

Tuần 18: Tiết 51 đến tiết 52– Ôn tập văn học;– Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận.

Tuần 19: Tiết 53 đến tiết 54– Bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: Tiết 55 đến tiết 56– Vợ chồng A Phủ (trích).

Tuần 21: Tiết 57 đến tiết 58– Bài viết số 5: Nghị luận văn học.

Tuần 22: Tiết 59 đến tiết 60– Nhân vật giao tiếp.

Tuần 23: Tiết 61 đến tiết 63– Vợ nhặt;– Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Tuần 25: Tiết 67 đến tiết 69– Những đứa con trong gia đình;– Trả bài viết số 5;– Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà).

Tuần 26: Tiết 70 đến tiết 72– Chiếc thuyền ngoài xa;– Thực hành về hàm ý.

Tuần 28: Tiết 76 đến tiết 78– Thuốc;– Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận.

Tuần 29: Tiết 79 đến tiết 81– Số phận con người (trích);– Trả bài viết số 6.

Tuần 30: Tiết 82 đến tiết 84– Ông già và biển cả (trích);– Diễn đạt trong văn nghị luận.

Tuần 31: Tiết 85 đến tiết 87– Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích);– Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo).

Tuần 32: Tiết 88 đến tiết 90– Nhìn về vốn văn hóa dân tộc;– Phát biểu tự do.

Tuần 33: Tiết 91 đến tiết 93– Phong cách ngôn ngữ hành chính;– Văn bản tổng kết.

Tuần 34: Tiết 94 đến tiết 96– Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ;– Ôn tập phần Làm văn.

Tuần 35: Tiết 97 đến tiết 99– Giá trị văn học và tiếp nhận văn học;– Tổng kết phần Tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ.

Xem thêm: Top 12 Quán Bánh Xèo Mực Nha Trang Ngon Và Nổi Tiếng Nhất, Top 6 Quán Bánh Xèo Mực Ngon Nhất Nha Trang

Tuần 36: Tiết 100 đến tiết 102– Ôn tập phần văn học.

Tuần 37: Tiết 103 đến tiết 105– Bài viết số 7;– Trả bài viết số 7.

Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 12 – Nâng cao

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

Học kì I:

Tuần 1: Tiết 1 đến tiết 4– Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX;– Nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

Tuần 2: Tiết 5 đến tiết 8– Tuyên ngôn Độc lập;– Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh;– Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt;– Bài viết số 1: Nghị luận xã hội (học sinh làm ở nhà).

Tuần 9: Tiết 33 đến tiết 36– Con đường trở thành” kẻ sĩ hiện đại”;– Các kiểu kết cấu của bài nghị luận;– Trả bài viết số 2.

Tuần 10: Tiết 37 đến tiết 40– Người lái đò sông Đà;– Luyện tập về cách dùng biện pháp tu từ ẩn dụ;– Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.

Tuần 11: Tiết 41 đến tiết 44– Nguyễn Tuân;– Phong cách văn học;– Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

Tuần 13: Tiết 49 đến tiết 52– Nhìn về vốn văn hóa dân tộc;– Phong cách ngôn ngữ khoa học;– Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Tuần 15: Tiết 57 đến tiết 60– Tư duy hệ thống, nguồn sức sống mới của đổi mới tư duy;– Luyện tập về phong cách ngôn ngữ khoa học;– Trả bài viết số 3.

Tuần 16: Tiết 61 đến tiết 63– Quá trình văn học;– Luyện tập về cách tránh hiện tượng trùng nghĩa.

Tuần 17: Tiết 64 đến tiết 66– Ôn tập về văn học (học kì I);– Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

Tuần 18: Tiết 67 đến tiết 69– Phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do;– Luyện tập phát biểu theo chủ đề và phát biểu tự do;– Luyện tập về Tiếng Việt (học kì I).

Tuần 19: Tiết 69 đến tiết 72– Ôn tập về làm văn (học kì I);– Bài viết số 4 (kiểm tra học kì I);– Trả bài viết số 4.

Học kì II:

Tuần 20: Tiết 73 đến tiết 75– Vợ chồng A Phủ ;– Luyện tập về nhân vật giao tiếp.

Tuần 21: Tiết 76 đến tiết 78– Vợ nhặt ;– Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Tuần 22: Tiết 79 đến tiết 81– Những đứa con trong gia đình;– Luyện tập về nhân vật giao tiếp (tiếp theo).

Tuần 23: Tiết 82 đến tiết 84– Lựa chọn và nêu luận điểm;– Bài viết số 5 (Nghị luận văn học).

Tuần 25: Tiết 89 đến tiết 92– Một người Hà Nội;– Luyện tập về cách dùng một số quan hệ từ;– Sử dụng luận cứ.

Tuần 28: Tiết 101 đến tiết 104– Giá trị của văn học;– Luyện tập về cách tránh lỗi diễn đạt có nhiều khả năng hiểu khác nhau;– Thân bài.

Tuần 29: Tiết 105 đến tiết 108– Số phận con người;– Kết bài;– Trả bài viết số 6.

Tuần 30: Tiết 109 đến tiết 112– Ông già và biển cả;– Bài viết số 7 (Nghị luận xã hội).

Tuần 31: Tiết 113 đến tiết 116– Thuốc– Trả bài kiểm tra văn học.– Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 32: Tiết 117 đến tiết 120– Tiếp nhận văn học;– Luyện tập về cách tránh một số lỗi lô gích;– Hình thức trình bày bài văn.

Tuần 33: Tiết 121 đến tiết 124– Tổng kết phương pháp đọc – hiểu văn bản;– Trả bài viết số 7;– Xây dựng đề cương diễn thuyết.

Tuần 34: Tiết 125 đến tiết 128– Phong cách ngôn ngữ hành chính;– Luyện tập về phong cách ngôn ngữ hành chính;– Văn bản tổng kết;– Luyện viết văn bản tổng kết.

Tuần 35: Tiết 129 đến tiết 132– Tổng kết phần Văn học;– Tổng kết phần Làm văn.

Tuần 36: Tiết 133 đến tiết 136– Ôn tập về Văn học (học kì II);– Tổng kết phần Tiếng Việt;– Ôn tập về Làm văn (học kì II);– Luyện tập về Tiếng Việt (học kì II).

Tuần 37: Tiết 137 đến tiết 140– Bài viết số 8 (kiểm tra học kí II)– Trả bài viết số 8.