CON QUẠ THÔNG MINH LỚP 1

Bình luận new nhất
*
Kim Đan trong BÀI HỌC QUÝ
*
TƯỜNG LAM vào GIÀN MƯỚP
*
Phương Trinh vào BÀI HỌC QUÝ
*
tee8academy.com vào QUÊ EM VÙNGBIỂN
*
tee8academy.com vào QUÊ EM VÙNGBIỂN
Thư việnChuyên mụcMeta
Tác trả
*
tee8academy.com
Tìm kiếmBài viết mớiBình luận new nhất
*
Kim Đan vào BÀI HỌC QUÝ
*
TƯỜNG LAM vào GIÀN MƯỚP
*
Phương Trinh vào BÀI HỌC QUÝ
*
tee8academy.com vào QUÊ EM VÙNGBIỂN
*
tee8academy.com vào QUÊ EM VÙNGBIỂN
Thư việnChuyên mụcMeta

*
Một bé quạ khát nước, nó tìm kiếm được một loại lọ tất cả nước nhưng mà nước vào lọ ít quá, cổ lọ lại cao, nó ko thò mỏ vào uống được. Quạ bèn suy nghĩ ra một cách đi nhặt đầy đủ viên sỏi bỏ vô trong lọ. Một lúc sau nước dưng lên, quạ tha hồ nước uống.