Đề Thi Chuyên Hóa Vào Lớp 10 Lê Hồng Phong

Bạn đang xem tài liệu "Đề thi vào lớp 10 thpt chuyên Lê Hồng Phong - Môn: Hóa", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

Tài liệu lắp kèm:

*
de_thi_vao_lop_10_thpt_chuyen_le_hong_phong_mon_hoa.doc

Nội dung text: Đề thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong - Môn: Hóa

Sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy Kè THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYấN Lấ HỒNG PHONG phái mạnh ĐỊNH năm học: 2010 – 2011 Đề bằng lòng Môn: chất hóa học (Dành mang lại thí sinh thi vào lớp chuyên Hóa) Đề thi có có: 02 trang thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời hạn giao đề) Ngày thi: 20 tháng 6 năm 2010 Cõu I: (3,0 điểm) 1.

Bạn đang xem: Đề thi chuyên hóa vào lớp 10 lê hồng phong

Mang đến lần lượt từng chất: Fe, BaO, Al2O3 cùng KOH vào thứu tự cỏc dung dịch: NaHSO4, CuSO4. Hóy viết cỏc phương trỡnh làm phản ứng xảy ra. 2. Một lếu láo hợp tất cả Al, Fe, Cu cùng Ag. Bằng phương phỏp hoỏ học hóy tỏch rời hoàn toàn cỏc kim loại thoát khỏi hỗn thích hợp trờn. 3. Cú 5 lọ mất nhón đựng 5 dung dịch: NaOH, KCl, MgCl 2, CuCl2, AlCl3. Hóy nhận thấy từng hỗn hợp trờn mà lại khụng dựng thờm hoỏ hóa học khỏc. Viết cỏc phương trỡnh bội phản ứng xảy ra. Cõu II: (2,0 điểm) 1. Hiđrocacbon X là chất khớ (ở nhiệt độ phũng, 250C). Sức nóng phõn trọn vẹn X (trong điều kiện khụng cú oxi) thu được thành phầm C với H 2, vào đú thể tớch khớ H 2 thu được vội đụi thể tớch khớ X (đo sống cựng điều kiện). Xỏc định cỏc cụng thức phõn tử thỏa món X. 2. Bố chất hữu cơ mạch hở A, B, C cú cụng thức phõn tử tương xứng là: C3H6O, C3H4O2, C6H8O2. Chỳng cú phần đông tớnh hóa học sau: - Chỉ A và B tỏc dụng với mãng cầu giải phúng khớ H2. - Chỉ B với C tỏc dụng được với hỗn hợp NaOH. - A tỏc dụng cùng với B (trong đk xỳc tỏc, nhiệt độ thớch hợp) thu được sản phẩm là chất C. Hóy cho biết thêm cụng thức cấu tạo của A, B, C. Viết cỏc phương trỡnh bội phản ứng xảy ra. 3. Metan bị lẫn một ớt tạp hóa học là co 2, C2H4, C2H2. Trỡnh bày phương phỏp hoỏ học tập để một số loại hết tạp chất khỏi metan. Cõu III: (3,0 điểm) 1. Hũa tan trọn vẹn 0,297 gam tất cả hổn hợp Natri cùng một kim loại thuộc nhúm IIA trong bảng tuần hoàn cỏc nguyờn tố húa học vào nước. Ta được dung dịch X với 56 ml khớ Y (đktc). Xỏc định kim loại thuộc nhúm IIA và cân nặng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp. 2. Tất cả hổn hợp X gồm ba kim loại Al, Fe, Cu. Mang đến m gam các thành phần hỗn hợp X vào dung dịch CuSO4 (dư) sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 35,2 gam kim loại. Giả dụ cũng hũa tung m gam hỗn hợp X vào 500 ml dung dịchHCl 2M đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 8,96 lớt khớ H2 (đktc), hỗn hợp Y và a gam chất rắn. A. Viết cỏc phương trỡnh làm phản ứng xảy ra và tỡm giỏ trị của a. B. Mang lại từ từ dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y cùng khuấy hầu hết đến lúc thấy ban đầu xuất hiện nay kết tủa thỡ dựng không còn V1 lớt dung dịch NaOH 2M, liên tục cho tiếp hỗn hợp NaOH vào đến khi số lượng kết tủa khụng cú sự biến đổi nữa thỡ lượng dung dịch NaOH 2M đó dựng hết 600 ml. Tỡm cỏc giỏ trị m cùng V1. Cõu IV: (2,0 điểm) 1. Từ tinh bột, cỏc húa hóa học vụ cơ và điều kiện cần thiết khỏc cú đủ. Viết phương trỡnh húa học pha chế Etyl axetat ( ghi rừ đk nếu cú). 2. Cú a gam các thành phần hỗn hợp X gồm một axit no đối chọi chức A cùng một este B. B tạo ra bởi một axit no 1-1 chức A 1 và một rượu no 1-1 chức C (A một là đồng đẳng sau đó của A).

Xem thêm: Phác Đồ Điều Trị Bệnh Viện 115, Phác Đồ Điều Trị Các Chuyên Khoa

đến a gam hỗn hợp X tỏc dụng với lượng vùa dùng NaHCO 3, nhận được 1,92 gam muối. Nếu mang lại a gam hỗn hợp X tỏc dụng với một lượng vừa đủ NaOH đun núng chiếm được 4,38 gam các thành phần hỗn hợp hai muối của 2 axit A, A 1 và 1,38 gam rượu C, tỷ khối hơi của C so với hiđro là 23. Đốt chỏy hoàn toàn 4,38 gam tất cả hổn hợp hai muối hạt của A, A 1 bởi một lượng oxi dư thỡ thu được na 2CO3, khá nước và 2,128 lit co 2 (đktc). Mang thiết phản bội ứng xảy ra hoàn toàn. A. Tỡm cụng thức phõn tử, cụng thức cấu trúc của A, A1, C, B. B. Tớnh a. Hết mang lại biết: H = 1, C = 12, O = 16, S = 32, mãng cầu = 23, fe = 56; Cu = 64; Ca = 40; N = 14; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Sr = 87,6; bố = 137 ( Giám thị không giải thích gì thêm, thí sinh không được thực hiện Bảng tuần trả )Họ cùng tên thí sinh: Chữ ký kết của giám thị 1: Số báo danh : Chữ ký kết của giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 thpt CHUYấN phái nam ĐỊNH Lấ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2010 - 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI MễN HOÁ HỌC (Hướng dẫn gồm 04 trang) Cõu í NỘI DUNG Điểm I 1 * cùng với NaHSO4 : sắt + 2NaHSO4 → FeSO4 + Na2SO4 + H2  1,0 BaO + 2NaHSO4 → BaSO4  + Na2SO4 + H2O Al2O3 + 6NaHSO4 → Al2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 3H2O 2KOH + 2NaHSO4 → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O * với CuSO4 : fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu BaO + CuSO4 + H2O → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓ Al2O3 + CuSO4 → khụng phản ứng 2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2↓ 2 Cho tất cả hổn hợp tan trong NaOH dư, sắt , Cu cùng Ag khụng tan: 1,0 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑ Thổi CO2 vào dung dịch nước lọc: NaAlO2 + CO2 + 4H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓ thanh lọc tỏch kết tủa rồi nung ở ánh sáng cao: t 0 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O dfnc Điện phõn Al2O3 núng chảy: 2Al2O3  4Al + 3O2↑ Cho các thành phần hỗn hợp Fe , Cu và Ag khụng tan sinh sống trờn vào hỗn hợp HCl dư. Cu và Ag khụng tan. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2  rước dung dịch thu được đến tỏc dụng cùng với NaOH dư, thanh lọc kết tủa nung đến khối lượng khụng đổi, dẫn luồng khớ co dư đi qua HCl + NaOH → NaCl + H2O FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2↓ t 0 2Fe(OH)2 + 1/2O2  Fe2O3 + 2H2O t 0 Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 các thành phần hỗn hợp Cu, Ag nung vào oxi mang đến phản ứng hoàn toàn thu được các thành phần hỗn hợp rắn CuO và Ag. Hũa rã trong hỗn hợp HCl dư, lọc lấy Ag khụng tan, hỗn hợp thu lấy điện phõn lấy Cu, hoặc cho tỏc dụng cùng với NaOH dư, lọc kết tủa nung đến cân nặng khụng đổi, dẫn luồng khớ teo dư trải qua HCl + NaOH → NaCl + H2O CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2↓ t 0 Cu(OH)2  CuO + H2O t 0 CuO + CO Cu + CO2 3 - hỗn hợp cú blue color lam là CuCl2. 1,0 - mang dung dịch CuCl 2 cho tỏc dụng với 4 hỗn hợp cũn lại, hỗn hợp nào tạo ra kết tủa xanh lam là NaOH: CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2↓. - đem dung dịch NaOH, mang lại tỏc dụng với 3 dung dịch cũn lại: + hỗn hợp nào khụng cú kết tủa là KCl + dung dịch nào cú kết tủa trắng là MgCl2 MgCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Mg(OH)2↓. + hỗn hợp nào cú kết tủa trắng, kết tủa chảy trong kiềm dư là AlCl3 AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3↓. Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2OII 1 hotline cụng thức phõn tử của X : CxHy ( x ≤ 4) 0,5 t 0 CxHy  xC + y/2 H2 Theo bài ra ta cú y/2 = 2 y= 4. Vậy X cú dạng CxH4. Cỏc cụng thức phõn tử thỏa món đk X là: CH4, C2H4, C3H4, C4H4. 2 A, B, C cú cụng thức phõn tử khớp ứng là: C3H6O, C3H4O2, C6H8O2. 1,0 - A tỏc dụng với mãng cầu giải phúng khớ H2. Vậy A là rượu, Cụng thức kết cấu của A là: CH2=CH-CH2-OH. - B tỏc dụng với mãng cầu giải phúng khớ H2, B tỏc dụng được với dung dịch NaOH. Vậy B là axit cú cụng thức cấu trúc là: : CH2=CH-COOH - C tỏc dụng được với dung dịch NaOH, khụng tỏc dụng với Na với là sản phẩm phản ứng giữa A với B. Vậy C là este cú cụng thức kết cấu là: CH2=CH-COOCH2-CH=CH2 Cỏc phương trỡnh bội nghịch ứng xẩy ra là: CH2=CH-CH2-OH + mãng cầu → CH2=CH-CH2-ONa + 1/2H2  CH2=CH-COOH + mãng cầu → CH2=CH-COONa + 1/2H2  CH2=CH-COOH + NaOH → CH2=CH-COONa + H2O CH2=CH-COOCH2-CH=CH2 + NaOH→CH2=CH-COONa + CH2=CH-CH2-OH xt,t0 CH2=CH-COOH + CH2=CH-CH2-OH  CH2=CH-COOCH2-CH=CH2+ H2O 3 Cho hỗn hợp khớ lần lượt trải qua bỡnh nước Brụm dư, lỳc đú một số loại hết C 2H4, C2H2 nhờ 0,5 phản nghịch ứng: C2H4 + Br2 C2H4Br2 C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 Sau đú đến khớ cũn lại qua bỡnh đựng dung dịch kiềm dư (NaOH, Ca(OH) 2, v.v), lỳc đú CO2 bị hấp thụ hết bởi vì phản ứng: 2NaOH + CO2 Na2CO3 + H2O Khớ cũn lại là CH4 nguyờn chất.III 1 Đặt ký kết hiệu với nguyờn tử khối sắt kẽm kim loại nhúm II A chưa chắc chắn là M và a, b lần lượt là số mol Na cùng M trong láo hợp. Cỏc phương trỡnh phản bội ứng: 1 mãng cầu H O NaOH H  (1) 2 2 2 a(mol) 0,5a(mol) M 2H2O M (OH )2 H2  (2) b(mol) b(mol) Theo bài cho ta cú hệ phương trỡnh toỏn học: m m m 23a M b 0,297 I hh mãng cầu M 56 0,5 n 0,5a b 0,0025mol II H 2 22400 từ (II) a 0,005 2b nỗ lực vào (I) rồi rỳt gọn gàng ta được: 0,182 b(M 46) 0,182 giỏi b (III) M 46 Điều kiện: 0 b 0,0025 và M 46 ở trong nhúm II A M 87,6 137 b 0,0044 0,002 sai (Ba) Vậy M là bari (Ba). đổ vỡ b 0,002 mBa 0,002.137 0,274g am với m mãng cầu = 0,297 – 0,274 = 0,023 gam 0,52 a. Đặt x, y là số mol Al với Fe trong tất cả hổn hợp X: PTHH : 2Al + 3 CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3 Cu (1) x 3x/2 (mol) fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2) y y (mol) Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2 (3) x 3x x 3x/2 (mol) 0,5 sắt + 2HCl → FeCl2 + H2 (4) y 2y y y (mol) Biện luận : Ta nhận biết số mol của HCl lúc đầu là 1mol, lượng khớ H 2 nhận được là 0,4 mol. Vậy HCl dư, Al, sắt hũa tan hết trong dung dịch HCl. Trường đoản cú (3) cùng (4) ta cú : 3x/2 + y = n = 0,4 mol (*) H2 từ bỏ (1) và (2) ta cú : 3x/2 + y = nCu = 0,4 mol suy ra khối lượng của Cu trong hỗn 0,5 thích hợp X thuở đầu : a = 35,2 – 64. 0,4 = 9,6 gam b. Từ kết quả cõu a. Trong dung dịch Y cất 0,2 mol HCl dư, x mol AlCl 3, y mol FeCl2. Khi mang đến từ từ hỗn hợp NaOH vào dung dịch Y. Ban sơ xảy ra phản ứng trung hũa HCl + NaOH → NaCl + H O (5) 2 0,25 0,2mol 0,2mol lúc phản ứng (5) kết thỳc, kết tủa ban đầu xuất hiện. Lượng NaOH kia dựng vào 0,2 bội nghịch ứng (5) là: 0,2 mol. Suy ra V1 = = 0,1 lớt. 2 AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3↓ (6) x 3x x mol 0,25 FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2↓ (7) y 2y y mol Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (8) x x mol sau thời điểm kết thỳc cỏc phản ứng (6), (7), (8) lượng kết tủa khụng cú sự thay đổi nữa. Số mol NaOH đó thực hiện ở cỏc bội nghịch ứng (5), (6), (7), (8) là: 0,2 + 3x + 2y + x = 1,2 mol 4x + 2y = 1 mol 2x + y = 0,5 ( ) từ bỏ (*), ( ) ta cú: x = 0,2 mol, y = 0,1 mol. Cân nặng của tất cả hổn hợp X ban sơ là: m = 0,2. 27 + 0,1. 56 + 9,6 = 20,6 gam. 0,5 IV 1 Phương trỡnh phản nghịch ứng xẩy ra là: H , t0 (C6H10O5)n + nH2O  n C6H12O6 men C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 men 0,5 C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O xt,t0 CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O2. Đặt A là RCOOH (x mol), A1 : R COOH , C : R1OH Este B : R COOR1 (y mol) X NaHCO3 : * RCOOH NaHCO3 RCOONa CO2  H2O x x (R+67)x = 1,92 (1) * X NaOH : 0,25 RCOOH NaOH RCOONa H2O x x R COOR1 NaOH R COONa R1OH y y y *Ta cú: (R 67)x +(R 67)y 4,38 (R 67)y 2,46 (2)  1,92 * M 23.2 46(C H OH ) y 0,03 R1OH 2 5 từ (2) ta được: (R 67)0,03 2,46 R 15(CH ) 3 0,25 * lúc nung tất cả hổn hợp 2 muối: 4n m 1 0 2C H COONa ( )O t Na co (2n 1)CO mH O n m 2 2 2 3 2 2 (2n 1)x x(mol) mol 2 t0 2CH3COONa 4O2  Na2CO3 3CO2  3H2O 0,03mol 0,015mol Ta cú: (2n 1)x 2,128 0,045 2 22,4 Hay: 0,5 0,1 (2n 1)x 0,1 x (3) 2n 1 tự (1) với (3): (R 67)0,1 1,92 R 38,4n 47,8 (4) 2n 1 tự (4): n = 0 (HCOOH) R