TỔNG HỢP NHỮNG ĐỀ LUẬN ĐH FPT: THÚ VỊ NHƯNG BẠN CÓ LÀM NỔI KHÔNG?

Đề thi và giải đáp Đại học tập FPT là tài liệu tham khảo cho các bạn có nhu cầu thi vào trường đh FPT, tài liệu khôn cùng hay.

Bạn đang xem: Tổng hợp những đề luận đh fpt: thú vị nhưng bạn có làm nổi không?

Tuyển chọn tập các thắc mắc trắc nghiệm, chúng ta dùng có tác dụng tài liệ tham khảo để sẵn sàng cho những kỳ ôn thi vào trường FPT.http://quyndc.blogspot.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐỀ SỐ 001 thời hạn làm bài xích thi: 120 phút Số báo danh:Lưu ý quan lại trọng- Chỉ được mở đề khi được phép của giám thị- Phiếu vấn đáp chỉ được coi là hợp lệ lúc nộp cùng rất đề thi HƯỚNG DẪN LÀM BÀI- Phần 1 gồm trăng tròn câu là các câu hỏi kiểm tra kĩ năng tính toán- Phần 2 tất cả 25 câu (từ câu 21 cho câu 45). Mỗi câu hỏi sẽ bao gồm 2 dữ kiện đi kèm (1) với (2). Tất cả 5 phương án vấn đáp cho trước phổ biến cho tất cả các câu như sau: (A) Dùng một mình dữ khiếu nại (1) là đầy đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ kiện (2) thì ko đủ. (B) Dùng 1 mình dữ kiện (2) là đầy đủ để hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi, dẫu vậy dùng một mình dữ kiện (1) thì không đủ. (C) đề xuất dùng cả hai dữ khiếu nại (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, bóc tách riêng từng dữ kiện đã không vấn đáp được. (D) chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ kiện đã mang đến cũng đầy đủ để vấn đáp được câu hỏi. (E) Dùng cả hai dữ khiếu nại đã mang lại cũng ko thể vấn đáp được câu hỏi. Trách nhiệm của sỹ tử là tìm ra cách thực hiện đúng (trong 5 phương án vấn đáp cho trước) cho mỗi câu hỏi. 5 phương án này vẫn được khắc ghi ở đầu mỗi trang để thí sinh một thể tham khảo- Phần 3 bao gồm 45 câu (từ câu 46 mang lại câu 90), trong các số ấy có một số thắc mắc riêng lẻ cùng một số thắc mắc nhóm. Các câu hỏi nhóm sẽ sở hữu dạng “Câu N - M”, sau đó là đoạn văn tình huống chung cho tất cả các câu trong nhóm cùng các thắc mắc lần lượt từ bỏ N cho M- toàn bộ các số trong bài thi phần đông là số thựcĐề số 001 Trang 1/30 http://quyndc.blogspot.comPhần 1Câu 1. Nếu 4x = 9 với 9y = 256 thì quý giá của xy bằng(A) 2006 (B) 48 (C) 36 (D) 10 (E) 4Đáp án: EGiải thích:Cách 1 : 4xy = (4x)y = 9y = 256 = 44. Suy ra xy = 4.Cách 2 : x = log49, y = log9256. Suy ra x.y = log49.log9256 = log4256 = 4Kiến thức: Đại số 11Câu 2. Hàm số nào tiếp sau đây có đồ thị dấn trục Oy có tác dụng trục đối xứng?(A) y = x2 + x;(B) y = x2sinx;(C) y = xcosx;(D) y = xsinx;(E) y = x3;Đáp án: DGiải thích: Hàm thừa nhận trục Oy làm trục đối xứng đó là các hàm số chẵn, tứclà các hàm số có đặc thù f(-x) = f(x) với tất cả x. Thuận tiện kiểm tra được rằngchỉ nhất hàm số x.sinx có đặc điểm như vậy.Kiến thức: Hàm số, Đại số 10Câu 3. Thời gian trước trong dàn đồng ca của ngôi trường số học viên nam nhiều hơn thế số họcsinh chị em 30 người. Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng thêm 10%: số học sinh nữ tăng20% cùng số học viên nam tăng 5%.Hỏi tất cả bao nhiêu học viên trong dàn đồng ca của năm nay?(A) 88 (B) 99 (C) 110 (D) 121 (E) 132Đáp án: BGọi x là số học viên nữ của dàn đồng ca năm ngoái, x + 30 là số học viên nam. Ta cóphương trình 20x + 5(x+30) = 10(2x + 30)Từ kia giải ra x = 30. Suy ra dàn đồng ca trong năm này có 1.1 * (90) = 99.Kiến thức: Giải toán bằng phương pháp lập phương trình.Câu 4. Tuấn xoá đi 1 trong những 10 số nguyên dương liên tiếp. Tổng của 9 số sót lại bằng2006. Hỏi Tuấn vẫn xoá đi số nào?(A) 218 (B) 219 (C) 220 (D) 225 (E) 227Đáp án: BGiả sử 10 số chính là x, x+1, …, x+9. Tổng của 10 số là 10x + 1 + … + 9 = 10x + 45.Giả sử số bị xoá là x+k thì tổng là 9x + 45 – k khi chia cho 9 sẽ có số dư là 9 – k. Số2006 tất cả số dư khi chia cho 9 là 8, suy ra 9 – k = 8, có nghĩa là k = 1. 9x + 44 = 2006 suy rax = 218. Suy ra số bị xoá là 219.Kiến thức: Số họcCâu 5. Cho u với s là các số thực lớn hơn 1. Trong số phân số dưới đây, phân số nàocó giá bán trị bự nhất?Đề số 001 Trang 2/30 http://quyndc.blogspot.com u u 2u 2u 3u( A) ( B) (C ) ( D) (E) s −1 s +1 2s + 1 2s − 1 3s + 1Đáp án: AGiải thích: Quy tiểu đồng số tầm thường là 6u thì mẫu số lần lượt là: 6s-6, 6s+6, 6s+3,6s-3, 6s+2. Suy ra phân số trước tiên có giá chỉ trị bự nhất.Câu 6. Ví như trung bình cộng của 5 số nguyên thường xuyên bằng 12 thì tổng của số nhỏnhất với số lớn số 1 bằng bao nhiêu?(A) 24(B) 14(C) 12(D) 11(E) 10Đáp án: AGiải thích: mang sử những số chính là x, x+1, x+2, x+3, x+4 thì trung bình cùng của nó làx+2. Từ kia x + x+4 = 2(x+2) = 2.12 = 24.Kiến thức: Lớp 10 1Câu 7. Giả dụ a, b, c là những số thực dương thì a + bởi 1 b+ c a+b(A) c ac + bc + 1(B) c abc + b + c(C) bc a+b+c(D) abc + 1 abc + a + c(E) bc + 1Đáp án: E 1 c abc + a + cGiải thích: a + =a+ = 1 bc + 1 bc + 1 b+ cKiến thức: Phân sốCâu 8. Hùng nói đến tủ sách của mình: “Đúng 25% số sách phía trong gầm tủ sách của mình là tiểuthuyết cùng đúng 1/9 số sách là thơ”. Giả dụ Hùng có tầm khoảng từ 50 đến 100 cuốn sách thìhỏi Hùng có chính xác bao nhiêu cuốn sách?(A) 50 (B) 54 (C) 64 (D) 72 (E) 93Đáp án: DGiải thích:Giả sử số sách là x thì x/4 là số tè thuyết và x/9 là thơ. Bởi số sách là số nguyên nênsuy ra x nên vừa phân tách hết mang đến 4, vừa phân tách hết đến 9, suy ra x phân tách hết mang đến 36. Vì 60 Câu 9. Nếu x, y, z là các số nguyên dương phân biệt nhỏ dại hơn 10 thì đại lượng (x-y)/zcó thể nhấn giá trị lớn nhất bằng(A) 4(B) 5(C) 6(D) 7(E) 8Đáp án: DGiải phù hợp : dễ thấy ta cần chọn z = 1. Để x-y lớn nhất thì ta chọn x lớn số 1 và y nhỏnhất có thể. Từ đó x = 9, y = 2 (y phải khác 1!) 36Câu 10. Nếu log 6 k = −6 thì log 6 bởi k(A) -8 (B) 8 (C) 6 (D) -4 (E) - 6Đáp án: B 36Giải thích: log 6 = log 6 36 − log 6 k = 2 − (−6) = 8 kCâu 11. Nếu cứ y giây thì máy cất cánh bay được x/6 dặm thì cứ z phút máy bay bay đượcbao nhiêu dặm? (xyz ≠ 0)(A) xy/6z(B) xz/6y(C) xyz/6(D) 10xy/z(E) 10xz/yĐáp án: EGiải thích: 1 giây máy cất cánh bay được x/6y dặm. Vậy 1 phút máy bay bay được60xz/6y = 10xz/y dặm.Kiến thức: xác suất thuận, tỷ lệ nghịch – Phút giây.Câu 12. Cho X là một trong những nguyên dương viết vào hệ thập phân, Y là tổng những chữ sốcủa X và Z là tổng những chữ số của Y. Gồm bao nhiêu số nguyên dương X đồng tình điềukiện X + Y + Z = 60?(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) nhiều hơn thế nữa 3Đáp án: DGiải thích: X cần là một số trong những có nhì chữ số. Giả sử X = 10a + b. Khi đó Y = a + b, cònZ = a + b giả dụ a + b = 10.Xét trường hợp thứ nhất 10a + b + a + b + a + b = 60Suy ra 12a + 3b = 60, suy ra 4a + b = 20, từ kia a = 5, b = 0, a = 4, b = 4 hoặc a = 3, b= 8 (loại bởi vì a + b > 11)Xét ngôi trường hợp thứ hai 10a + b + a + b + a + b – 9 = 60Suy ra 4a + b = 23, từ kia b = 3, a = 5 (loại vì a + b nấc độ: vô cùng khó.Câu 13. Nếu 45% của n là 405 thì 35% của n là?(A) 61(B) 64(C) 142(D) 250(E) 315Đáp án: EGiải thích: 45n/100 = 405 suy ra n = 900. Từ kia 35%n = 35*900/100 = 315.Câu 14. Trong số phân số bên dưới đây, phân số nào ngay sát với 2/3 nhất?(A) 3 phần tư (B) 5/6 (C) 7/9 (D) 11/15 (E) 15/21 1 1 1 1 1 1Câu 15. + + + + + = 32 32 16 8 4 2 3 15 31 3A) B) C) D) 1 E) 4 16 32 2Đáp án: DGiải thích: 1/32 + 1/32 = 1/16, 1/16+1/16 = 1/8, 1/8 + 1/8 = 1/4 …Câu 16. Chiếc đồng hồ đeo tay nhắc việc cứ 15 phút lại reo 1 lần. Nếu đồng hồ đeo tay đã reo vào lúc12:40 thì thời khắc nào dưới đây là thời điểm nhưng mà đồng hồ hoàn toàn có thể reo?(A) 4:05(B) 5:30(C) 6:45(D) 7:15(E) 8:10Đáp án: ECác thời gian chuông reo đang lần lượt là 12:55, 1:10, 1:25, 1:40, 1:55, 2:10 … Theoquy pháp luật này ta suy ra chỉ tất cả đáp án 8:10.Câu 17. Giả dụ x ≥ 8 và y ≤ 3 thì điều nào sau đây chắc chắn rằng đúng?(A) x + y ≥ 5(B) x + y ≤ 11(C) x – y ≥ 5(D) x – y ≤ 5(E) x – y ≤ 11Đáp án: CGiải thích: Ta chỉ có thể cộng hai bất đẳng thức cùng chiều. Trường đoản cú y ≤ 3 suy ra – y ≥ - 3.Từ kia suy ra x – y ≥ 5.Câu 18. Tía góc A, B, C của tam giác ABC theo máy tự lập thành một cung cấp số cộng.Điều làm sao sau đây chắc chắn là đúng?(A) A ≤ 600.(B) B ≤ 600.Đề số 001 Trang 5/30(C) C ≤ 600.(D) B > 600.(E) A ≤ C.Đáp án: BGiải thích: nếu A, B, C theo sản phẩm tự lập thành 1 cấp số cùng thì A + B + C = 3B. Từ đósuy ra B = 600. Suy ra (B) chắc chắn là đúng.Câu 19. Năm kia Chính tiết kiệm chi phí được 10% các khoản thu nhập năm của anh ấy ta. Năm nayChính có thu nhập tăng 5% so với năm trước và tiết kiệm chi phí được 12% các khoản thu nhập năm.Hỏi số tiền nhưng Chính tiết kiệm ngân sách và chi phí được năm nay bằng bao nhiêu phần trăm số chi phí anh tatiết kiệm được vào khoảng thời gian ngoái?(A) 122%(B) 124%(C) 126%(D) 128%(E) 130%Đáp án: CGiải thích: giả sử 100x là thu nhập năm kia của bao gồm thì Chính tiết kiệm được10x. Trong năm này Chính tiết kiệm ngân sách được 12*105x/100 = 12.6x. Từ kia tỷ lệ phần trăm là126%. 3 y 3+ yCâu 20. Trường hợp = 2 và = 3 , thì = x 4 x+4(A) 10/9(B) 3/2(C) 20/11(D) 30/11(E) 5Đáp án: DGiải thích: x = 3/2 cùng y = 12. Suy ra (3 + y)/(x+4) = (15)/(3/2+4) = 15/(11/2) = 30/11.Đề số 001 Trang 6/30 (A) Dùng 1 mình dữ kiện (1) là đủ để có thể trả lời câu hỏi, cơ mà dùng 1 mình dữ kiện (2) thì ko đủ. (B) Dùng một mình dữ kiện (2) là đầy đủ để rất có thể trả lời câu hỏi, tuy thế dùng 1 mình dữ khiếu nại (1) thì ko đủ. (C) cần dùng cả 2 dữ kiện (1) với (2) mới trả lời được câu hỏi, bóc riêng từng dữ kiện sẽ không vấn đáp được. (D) chỉ cần dùng một dữ kiện ngẫu nhiên trong 2 dữ khiếu nại đã mang lại cũng đầy đủ để vấn đáp được câu hỏi. (E) Dùng cả hai dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi.Phần 2Câu 21Trung bình cộng của a, b, c có bởi c? (1) c – a = c + b (2) c = 0Đáp án: CGiải thích: nếu c – a = c + b thì a + b = 0, rõ ràng thông tin này không suy ra c làtrung bình cộng của cha số. Thông tin c = 0 đơn côi cũng quan trọng suy ra c là trungbình cộng của tía số. Như nếu kết hợp 2 thông tin a + b = 0 với c = 0 thì ta suy ra điềuđó, vậy đáp số là C.Câu 22Nếu – 5 0? (1) s2 > 4 (2) 1/s > 1/3Đáp án: BGiải thích: (1) chỉ suy ra nhận thêm là s 2. Trong những khi đó 1/s > 1/3 suy ras > 0.Câu 23Biết k là số nguyên dương. K tất cả chia hết đến 40? (1) k phân chia hết cho 4 (2) k phân tách hết mang lại 10Đáp án: EGiải thích: trường đoản cú k phân chia hết cho m, k chia hết cho n chỉ có thể suy ra k chia hết mang lại m.nkhi m cùng n không có ước số chung. Rất có thể lấy k = 20, mãn nguyện cả (1) cùng (2) nhưng lại kkhông phân chia hết mang lại 40. Ngoài ra k = 40 thì chấp thuận (1), (2) nhưng phân tách hết mang lại 40.Câu 24Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật có form size a, b, c bằng bao nhiêu? (1) a = 18/(b*c) (2) b = 2, c = 4Đáp án: AGiải thích: trường đoản cú (1) suy ra abc = 18, chính là thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật. (2) khôngcho phép tìm kiếm được thể tích.Câu 25Giá trị của x bằng bao nhiêu? (1) x + 2y = 6 (2) 4y + 2x = 12Đáp án: EGiải thích: kết hợp cả nhì phương trình ta cũng chỉ tất cả x + 2y = 6, quan yếu tìm đượcx.Câu 26Lớp học tập của gia sư Lan có tổng cộng bao nhiêu học tập sinh? (1) ngày qua lớp học có 14 học viên (2) thường thì thì hàng ngày có 2 học sinh ốm và ko đi họcĐề số 001 Trang 7/30 (A) Dùng 1 mình dữ kiện (1) là đầy đủ để có thể trả lời câu hỏi, mà lại dùng 1 mình dữ khiếu nại (2) thì ko đủ. (B) Dùng 1 mình dữ kiện (2) là đầy đủ để có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ khiếu nại (1) thì ko đủ. (C) đề xuất dùng cả 2 dữ khiếu nại (1) và (2) mới trả lời được câu hỏi, bóc riêng từng dữ kiện sẽ không trả lời được. (D) chỉ việc dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ khiếu nại đã mang lại cũng đầy đủ để vấn đáp được câu hỏi. (E) Dùng cả 2 dữ kiện đã mang đến cũng ko thể vấn đáp được câu hỏi.Đáp án: EGiải thích: thông thường thì không tức là chắc chắn.Câu 27Có thể kết luận x bởi 3? (1) x2 = 9 (2) x trừ đi 3 bởi âm 6Đáp án: BGiải thích: x2 = 9 không suy ra được x = 3 xuất xắc không. Trong những khi đó nếu x trừ đi 3bằng âm 6 thì x = -3. Như thế không thể kết luận x = 3. Tức là (2) đủ để để ta trả lờicho câu hỏi.Câu 28Trong túi có 20 quả táo apple và 10 quả cam. Ta lấy ra 9 trái cây từ túi. Hỏi còn lại baonhiêu quả hãng apple ở trong túi? (1) trong các các hoa trái được rước ra, phần trăm táo cùng cam là 2:1. (2) 4 trong các 6 trái cây đem ra đầu tiên là táo.Đáp án:Giải thích: tin tức (2) rõ ràng không giúp ích gì. Từ bỏ (1) suy ra gồm 6 trái táo khuyết và 3 tráicam được lấy, suy ra số táo còn lại trong túi là 14.Câu 29Các thành viên của một Câu lạc bộ (CLB) hoặc nói giờ Pháp, hoặc nói giờ Nga,hoặc cả hai máy tiếng. Tra cứu số bạn của club chỉ nói giờ đồng hồ Pháp. (1) có 300 người trong club và số tín đồ nói cả hai máy tiếng là 196. (2) Số fan chỉ nói giờ Nga là 58.Đáp án: CGiải thích: những thông tin riêng lẻ cụ thể không đủ. Nếu kết hợp cả hai tin tức thìsuy ra số fan chỉ nói giờ đồng hồ Pháp bằng 300 – 196 – 58 = … Từ kia C là đáp số.Câu 30Giang to hơn Lộc 5 tuổi. 10 năm trước, Hoa to hơn Minh 10 tuổi. Hỏi hiện nayMinh bao nhiêu tuổi? (1) bây giờ tuổi Minh vội vàng 3 lần tuổi Giang. (2) Lộc hiện nay 5 tuổi.Đáp án: CGiải thích: rõ ràng là (1), với (2) cô quạnh không giúp họ tìm ra tuổi Minh. Nếukết hợp tất cả các thông tin, ta tất cả G = L + 5, H = M + 10, M = 3G, L = 5 thì suy ra M= 30.Câu 31Số tiền 3.850.000 đồng được phân tách giữa A, B với C. Ai là người nhận được không nhiều nhất? (1) A nhấn số tiền bởi 2/9 tổng thể tiền nhưng mà B với C nhận. (2) B thừa nhận số tiền bởi 3/11 tổng thể tiền nhưng A cùng C nhận.Đáp án: ví dụ từng thông tin riêng lẻ quan trọng giúp xác minh ai là tín đồ nhận ítnhất. Như trường hợp ta có A = 2(B+C)/9 với B = 3(A+C)/11 thì từ đây sẽ xác minh được tỷ lệA:B:C. Từ đó đáp án là C. Chú ý, ta không buộc phải giải chi tiết!Đề số 001 Trang 8/30 (A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đầy đủ để rất có thể trả lời câu hỏi, nhưng mà dùng một mình dữ khiếu nại (2) thì ko đủ. (B) Dùng 1 mình dữ khiếu nại (2) là đầy đủ để có thể trả lời câu hỏi, mà lại dùng một mình dữ khiếu nại (1) thì không đủ. (C) đề xuất dùng cả hai dữ khiếu nại (1) với (2) mới vấn đáp được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện đã không trả lời được. (D) chỉ việc dùng một dữ kiện ngẫu nhiên trong 2 dữ khiếu nại đã cho cũng đủ để vấn đáp được câu hỏi. (E) Dùng cả hai dữ kiện đã cho cũng không thể vấn đáp được câu hỏi.Câu 32n là số nguyên dương. Rất có thể khẳng định n(n2 – 1) phân tách hết đến 24? (1) n chia hết mang lại 3. (2) n là số lẻ.Đáp án: BGiải thích: ví dụ n = 6 cho biết thêm (1) cảm thấy không được để kết luận. Giả dụ n lẻ thì n2 – 1 chia hếtcho 8. Trong khi n(n2-1) là tích của 3 số nguyên thường xuyên nên luôn luôn chia hết mang lại 3. Từđó (2) là đủ nhằm kết luận.Kiến thức: Số học. Mức độ trung bình khó.Câu 33Anh công an phát hiển thị tên trộm cùng đuổi theo hắn. Bao giờ anh công an rất có thể bắtđược thương hiệu trộm? (1) vận tốc của anh công an gấp hai vận tốc tên trộm. (2) khoảng cách giữa anh công an với tên trộm là 400m.Đáp án: EGiải: không có thông tin về gia tốc thì cần yếu tìm ra thời gian.Câu 34Ai được điểm tối đa trong kỳ chất vấn vừa qua, A, B xuất xắc C? Biết điểm là một trong sốnguyên dương. (1) C gồm số điểm bằng điểm của A cùng B cộng lại. (2) A có số điểm bằng điểm của B cùng C cộng lại.Đáp án: DGiải thích: quá dễ!Câu 35Biết độ lâu năm cạnh AC của tam giác ABC bằng 2.

Xem thêm: Sao Thái Dương ( Công Ty Cổ Phần Sao Thái Dương Hosocongty, Công Ty Cổ Phần Sao Thái Dương Hosocongty

Tra cứu độ dài cạnh BC. (1) AB không bằng AC (2) Góc B bằng 30 độ.Đáp án: EGiải thích: vượt thiếu thông tin!Câu 3650% người dân của một tp có máy tính và vật dụng điều hoà nhiệt độ.Hỏi xác suất số tín đồ của tp này có laptop mà không tồn tại máyđiều hoà nhiệt độ. (1) 60% bạn dân trong tp có máy tính xách tay xách tay. (2) 70% bạn dân trong thành phố có đồ vật điều hoà nhiệt độ độ.Đáp án: A.Giải thích: 60% - 50% = 10%.Câu 37Các túi đeo I, II, III chứa tổng cộng 10 quả bóng. Nếu như mỗi túi chứa tối thiểu 1 quảbóng thì mỗi túi chứa từng nào quả bóng? (1) Túi I chứa nhiều hơn túi III 5 quả.Đề số 001 Trang 9/30 (A) Dùng một mình dữ kiện (1) là đầy đủ để rất có thể trả lời câu hỏi, nhưng mà dùng một mình dữ kiện (2) thì không đủ. (B) Dùng 1 mình dữ kiện (2) là đủ để rất có thể trả lời câu hỏi, nhưng dùng một mình dữ khiếu nại (1) thì ko đủ. (C) yêu cầu dùng cả hai dữ khiếu nại (1) và (2) mới vấn đáp được câu hỏi, tách riêng từng dữ kiện sẽ không trả lời được. (D) chỉ cần dùng một dữ kiện bất kỳ trong 2 dữ khiếu nại đã cho cũng đủ để vấn đáp được câu hỏi. (E) Dùng cả hai dữ kiện đã cho cũng không thể trả lời được câu hỏi. (2) Túi II đựng số bóng bằng một nửa số bóng chứa trong túi I.Đáp án: CGiải thích: có 3 ẩn số I, II, III và tất cả sẵn 1 phương trình I + II + III = 10. Chính vì như thế nếu cóđiều khiếu nại (1) thì ta bao gồm 2III + 5 + II = 10. Phương trình này còn có nghiệm III = 1, II = 3 vànghiệm III = 2, II = 1. Như vậy (1) ko đủ. Nếu bao gồm thêm (2) thì suy ra III = 1, II = 3và I = 6.Câu 38Cho biết (a+b)2 = 1 cùng (a-b)2 = 25, hãy tìm quý giá của a và b. (1) Cả a và b phần đa là các số nguyên (2) quý hiếm của a bằng 2Đáp án: BGiải thích: tin tức (1) vô ích do cả a + b với a – b đều phải sở hữu hai cực hiếm là ± 1 cùng ± 5.Như ví như có tin tức (2) thì ± 1 ± 5 = 4, suy ra cặp dấu đề xuất là – 1 + 5. Từ kia tìmđược b = - 3.Câu 39Giá trị của X bởi bao nhiêu trường hợp X, Y là những số nguyên dương khác biệt có tích bằng30. (1) X là số lẻ (2) X > YĐáp án: CGiải thích: Ta gồm 30 = 1.30 = 2.15 = 3.10 = 5.6 = 6.5 = 10.3 = 15.2 = 30.1.Từ đó ta chỉ hoàn toàn có thể tìm được X nếu gồm cả nhị dữ liện (1), (2).Câu 40Số y liệu có phải là số nguyên? (1) y3 là số nguyên (2) 3y là số nguyênĐáp án: C.Giải thích: (1) với (2) đều không đủ, như vậy các đáp án A, B, D đều có thể loại. Cònlại C cùng E. 3y là số nguyên suy ra y là số hữu tỷ. Nếu như y hữu tỷ cùng y3 nguyên thì ynguyên.Câu 41Hỏi m bao gồm chia hết mang đến 6? (1) m phân chia hết mang đến 3 (2) m phân tách hết mang lại 4Đáp án: CGiải thích: quá dễ!Câu 42Có cần x = y? (1) (x+y)(1/x +1/y) = 4 (2) (x-50)2 = (y-50)2Đáp án: AĐề số 001 Trang 10/30 (A) Dùng 1 mình dữ khiếu nại (1) là đầy đủ để có thể trả lời câu hỏi, tuy thế dùng 1 mình dữ kiện (2) thì ko đủ. (B) Dùng 1 mình dữ khiếu nại (2) là đầy đủ để hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi, cơ mà dùng 1 mình dữ kiện (1) thì không đủ. (C) nên dùng cả 2 dữ khiếu nại (1) với (2) mới vấn đáp được câu hỏi, bóc riêng từng dữ kiện đang không vấn đáp được. (D) chỉ việc dùng một dữ kiện ngẫu nhiên trong 2 dữ khiếu nại đã cho cũng đủ để vấn đáp được câu hỏi. (E) Dùng cả 2 dữ kiện đã cho cũng ko thể vấn đáp được câu hỏi.Giải thích: (x+y)(1/x+1/y) = 4 (x+y)2 = 4xy (x-y)2 = 0 x = y. Trong khi đó 2 2(x-50) = (y-50) hoàn toàn có thể chỉ suy ra x – 50 = -(y-50) và từ đây chẳng thể suy ra x = yhay là không.Câu 43Có yêu cầu số nhỏ nhất vào 5 số nguyên liên tục là số chẵn? (1) Tích của cả 5 số đó bằng 0. (2) trung bình cộng của tất cả 5 số bằng 0.Đáp án: BGiải thích: Tích của 5 số là 0 suy ra trong các số đó có số 0, nhưng đó rất có thể là 0, 1, 2,3, 4 mà lại cũng có thể là -1, 0, 1, 2, 3. Như vậy (1) ko đủ. Nếu tất cả (2) thì những số đóphải là -2, -1, 0, 1, 2 với ta gồm câu trả lời là có.Câu 44Số X có phải là số nguyên tố, biết rằng X là số nguyên dương? (1) X4 > 3000 (2) X4 7.4, từ bỏ (2) suy ra X Phần 3Câu 46 - 48Một bể trộn của một xí nghiệp nhận nguyên vật liệu lỏng tự 6 van cá biệt được đánhnhãn: R, S, T, U, Y, Z. Mỗi một van bao gồm hai trạng thái: mở cùng đóng. Tín đồ điều khiểnbể trộn cần đảm bảo rằng những van được đóng cùng mở tuân hành theo các yêu cầu sau:Nếu T mở thì cả S cùng Z cần đóngR cùng Z quan yếu cùng đóng một lúcNếu Y đóng góp thì Z cũng bắt buộc đóngS với U không thể cùng mở một lúcCâu 46. Nếu như Z mở thì điều nào sau đây buộc cần đúng? (A) R mở (B) S mở (C) T mở (D) U mở (E) Y mởĐáp án: EGiải thích: Y đóng suy ra Z đóng tương tự với Z mở suy ra Y mở.Câu 47. Giả dụ R đóng và U mở thì điều nào tiếp sau đây buộc đề nghị đúng? (A) S mở (B) T mở (C) T đóng (D) Y đóng góp (E) Z đóngĐáp án: CGiải thích: vị R và Z cần thiết đóng thuộc 1 lúc với R đóng góp suy ra Z mở. Như thế Tkhông thể mở, suy ra T đóng.Câu 48. Ví như ta đóng con số lớn nhất rất có thể các van cùng một lúc, điều làm sao sau đâybuộc đề nghị đúng? (A) R mở (B) S mở (C) T mở (D) Z mở (E) toàn bộ các van đầy đủ đóngĐáp án: ACâu E chắc chắn rằng là sai. Có một cách đóng ngay gần hết những van, chính là đóng các van S, T, U,Y, Z với R mở.Câu 49 - 55Đúng 6 bài thơ sẽ tiến hành đăng trong số tạp chí sắp đến xuất bản. Ba bài thơ F, H với L là củatác trả O, và bố bài còn sót lại – R, S với T là của tác giả W. Từng một bài xích thơ chỉ xuất hiệnđúng 1 lần trong tạp chí, và các bài thơ sẽ được đăng ở các trang 10, 15, 20, 25, 30 và35. Thiết bị tự xuất hiện thêm của những bài thơ (tính tự trang đầu cho trang cuối) phải thoả mãncác điều kiện sau:Đề số 001 Trang 12/30- các bài thơ ở các trang 10, 20 và 30 cần cùng của một tác giả.- H phải mở ra trước T.- R phải mở ra trước L.Chú ý chung: H với R thiết yếu xếp cuối, T cùng L không thể xếp đầu.Câu 49. Thứ tự như thế nào dưới đấy là một đồ vật tự gật đầu được mà những bài thơ rất có thể xuấthiện trong tập san (tính từ đầu đến cuối) (A) H, T, R, F, S, L (B) L, S, H, T, F, R (C) R, H, F, L, S, T (D) R, H, T, F, S, L (E) S, F, R, L, T, HĐáp án: DGiải thích: Dùng điều kiện 1) loại các đáp án (A), (C). Dùng điều kiện 2) một số loại (E),dùng điều kiện 3) nhiều loại (B). Vậy đáp án là (D).Câu 50. L có thể xuất hiện tại ở bất kể trang nào bên dưới đây, ngoại trừ (A) 10 (B) 15 (C) trăng tròn (D) 25 (E) 30Đáp án: AGiải thích: Do điều kiện 3), L không thể lộ diện ở trang đầu.Câu 51. Trường hợp S lộ diện ở trang 15, bài thơ nào dưới đây buộc phải lộ diện ở trang25? (A) F (B) H (C) L (D) R (E) TĐáp án: DGiải thích: S sinh sống trang 15 thì trang 25 rất có thể là R hoặc T cùng trang 35 cũng chính là R hoặc T(do 10, 20, 30 cùng người sáng tác và 15, 25, 35 thuộc tác giả). Nhưng vì R xuất hiện thêm trước Lnên R không thể ở trang 35. Suy ra R nghỉ ngơi trang 25.Câu 52. Trường hợp một bài thơ của tác giả O mở ra trên trang 10 thì cặp bài xích thơ như thế nào dướiđây thoả mãn đk mỗi 1 trong những chúng đều hoàn toàn có thể xuất hiện nay ở trang 35? (A) F với L (B) F cùng R (C) L và T (D) R cùng S (E) S cùng TĐáp án: EGiải thích: Từ đk 1) suy trang 35 chỉ rất có thể dành mang lại R, S, T. Nhưng mà R khôngthể sống trang 35 do đứng trước L, suy ra sẽ là S cùng T.Đề số 001 Trang 13/30Câu 53. Nếu như F với S xuất hiện trên những trang 30 cùng 35 tương ứng thì cặp bài thơ nàosau trên đây buộc phải xuất hiện trên những trang 10 cùng 15 tương ứng? (A) H và L (B) H và R (C) H cùng T (D) L và R (E) L cùng TĐáp án: (B)Giải thích: Theo 1) và đk câu này thì 10, 20 sẽ giành riêng cho H, L và 15, 25 dànhcho R, T. Cho nên vì thế loại (A). R xuất hiện thêm trước L, suy ra L cấp thiết xếp đầu, loại (D),(E). Chỉ từ lại (B) hoặc (C). Cũng theo Theo 3) thì R bắt buộc xếp cuối. Vậy Rphải xếp làm việc 20. Đáp án là (B).Câu 54. Ví như T xuất hiện ở trang 15, F buộc phải mở ra ở trang nào dưới đây? (A) 10 (B) 20 (C) 25 (D) 30 (E) 35Đáp án: (B)Giải thích: T sinh hoạt trang 15 với H mở ra trước T do đó H xuất hiện ở trang 10. F chỉ cóthể ở các trang 20 hoặc 30. Nhưng hiện giờ L tất yêu ở trang 20, vì lúc đó L vẫn xếptrước R. Vì chưng vậy L sinh sống trang 30 và do đó F buộc phải mở ra ở trang 20.Câu 55. Ví như H lộ diện ở trang 25, list nào dưới đây là danh sách toàn bộ cácbài thơ hoàn toàn có thể xuất hiện tại ở trang 20? (A) R (B) T (C) R, S (D) S, T (E) R, S, TĐáp án: (C)Giải thích: H mở ra ở trang 25. Nhưng H xuất hiện thêm trước T suy ra T phải mở ra ởtrang 30. Loại những phương án (B), (D), (E). S không trở nên ràng buộc điều kiện gì đề xuất (C)đúng.Câu 56 - 61Có 3 một số loại trái cây – táo, cam với mận được gói gọn trong 4 thùng đóng góp kín. Với mỗitrái cây, gồm đúng 3 thùng chứa loại trái cây này. Mỗi thùng rất nhiều được dán nhãn ghi cácloại trái cây bên phía trong thùng đó. Mặc dù nhiên, vì nhầm lẫn của tín đồ dán nhãn, tất cả 2nhãn đã trở nên đổi chỗ mang đến nhau, hiệu quả là chỉ có 2 nhãn được dán đúng, hai nhãn còn lạibị dán sai.Và công dụng là những thùng được dán nhãn như sau:Thùng 1: táo khuyết và camThùng 2: táo apple và mậnThùng 3: Cam và mậnThùng 4: Táo, cam cùng mậnĐề số 001 Trang 14/30Chú ý chung: tất cả hai nhãn hoán đổi chỗ cho nhau.Câu 56. Nếu đích thực thùng 3 không chứa hãng apple thì điều nào tiếp sau đây buộc phải đúng?(A) Thùng 1 được dán nhãn đúng(B) Thùng 2 được dán nhãn đúng(C) Thùng 3 được dán nhãn đúng(D) Thùng 1 không đựng táo(E) Thùng 2 không chứa camĐáp án: CGiải thích: Thùng 3 không cất táo có nghĩa là nhãn thùng 3 dán đúng và đáp số là (C).Câu 57. Trường hợp thùng 4 đích thực không chứa táo apple thì điều nào sau đây buộc phải đúng(A) Thùng 3 được dán nhãn đúng(B) Thùng 4 được dán nhãn đúng(C) Thùng 1 dính kèm nhãn sai(D) Thùng 2 bị dính nhãn sai(E) Thùng 3 dính lại nhãn saiĐáp án: (E)Giải thích: nếu thùng 4 không chứa táo bị cắn dở thì nhãn thùng này với thùng 3 bị hoán thay đổi chonhau. Suy ra thùng 1 cùng 2 dán nhãn đúng. Từ kia đáp số là E.Câu 58. Ví như thùng 1 được dán nhãn đúng, điều nào dưới đây buộc yêu cầu đúng?(A) Thùng 2 không cất táo.(B) Thùng 2 không đựng cam.(C) Thùng 2 không chứa mận.(D) Thùng 4 chứa một số quả táo.(E) Thùng 4 chứa một số trong những quả mận.Đáp án: (E)Giải thích: trường hợp thùng 1 được dán nhãn đúng thì 3 thùng còn lại sẽ sở hữu nhãn là Táo-mận, Cam-mận, Táo-Cam-mận với chúng rất có thể hoán đổi mang đến nhau. Thông tin duynhất đúc kết từ đây là Thùng 4 chứa một trong những quả mận.Câu 59. Trường hợp thùng 1 với thùng 4 là các thùng dính kèm nhãn sai, điều nào dưới đây buộcphải đúng?(A) Thùng 1 chứa tất cả các một số loại trái cây.(B) Thùng 2 chứa tất cả các một số loại trái cây.(C) Thùng 3 chứa tất cả các một số loại trái cây.(D) Thùng 3 không đựng cam.(E) Thùng 3 không đựng mận.Đáp án: (A)Giải thích: như vậy vị trí đúng làThùng 1: Táo, cam với mậnThùng 2: hãng apple và mậnThùng 3: Cam và mậnThùng 4: táo bị cắn dở và camTừ đó đáp số chính xác là (A)Đề số 001 Trang 15/30Câu 60. Nếu thùng 1 cùng thùng 4 được dán nhãn đúng thì điều nào tiếp sau đây buộc phảiđúng?(A) Cả hai thùng 1 với 2 đa số chứa táo.(B) Cả nhì thùng 1 cùng 2 đông đảo chứa cam.(C) Cả nhị thùng 1 với 3 số đông chứa cam.(D) Cả nhì thùng 2 và 3 hầu như chứa táo.(E) Cả hai thùng 3 với 4 đông đảo chứa cam.Đáp án: (B)Thùng 1: táo bị cắn và camThùng 2: Cam cùng mậnThùng 3: apple và mậnThùng 4: Táo, cam cùng mậnTừ kia đáp số đúng là (B)Câu 61. Nếu ta biết rằng chắc chắn rằng thùng 4 tất cả chứa tối thiểu là táo và cam thì điều nàosau đây đề nghị đúng?(A) nếu như thùng 1 chứa ít nhất là táo bị cắn dở và cam thì thùng 2 đựng mận.(B) ví như thùng 1 chỉ chứa hãng apple và cam thì thùng 2 cất táo.(C) trường hợp thùng 2 chỉ chứa táo và cam thì thùng 1 không cất táo.(D) giả dụ thùng 2 chứa tối thiểu là cam cùng mận thì thùng 4 không chứa mận.(E) giả dụ thùng 3 chứa ít nhất là táo và mận thì thùng 2 không cất mận.Đáp án: (A)Giải thích: ví như thùng 4 chứa ít nhất là hãng apple và cam thì nhãn thùng 4 hoàn toàn có thể là Táo-cam-mận hoặc táo-cam. Như vậy có thể xảy ra trường phù hợp thùng 4 dán nhãn đúng và 3 thùng sót lại có1 thùng dán đúng, hai thùng không giống hoán đổi nhãn đến nhau. Từ đó chỉ tất cả (A) là kiên cố đúng.Câu 62 - 68Có đúng 7 học sinh – R, S, T, V, W, X cùng Y đề xuất được phân thành hai nhóm học tập,nhóm 1 với nhóm 2. đội 1 gồm 3 thành viên với nhóm 2 gồm 4 thành viên. Các học sinhcần được phân vào các nhóm thoả mãn những yêu ước sau:- R và T ko được phân vào một nhóm.- giả dụ S ở team 1 thì V cũng nên ở nhóm 1.- trường hợp W ở team 1 thì T cần ở đội 2.- X nên ở đội 2.Chú ý: Từ điều kiện 3 suy ra nếu như T ở đội 1 thì W ở team 2Câu 62. Trong những phân team dưới đây, phân team nào là đồng ý được?(A) nhóm 1: R, S, Y; team 2: T, V, W, X(B) team 1: R, T, V; nhóm 2: S, W, X, Y(C) đội 1: T, V, X; nhóm 2: R, S, W, Y(D) nhóm 1: T, V, Y; nhóm 2: R, S, W, X(E) nhóm 1: T, W, Y; đội 2: R, S, V, XĐề số 001 Trang 16/30Đáp án: (D)Giải thích: Dùng đk 1) để các loại (B), đk 2) để các loại (A), đk 3) để loại(E) và đk 4) để các loại (C). Chỉ có (D) là không xích míc với các điều kiện.Câu 63. Trường hợp R ở team 2 thì học sinh nào sau đây cũng phải ở team 2?(A) S(B) T(C) V(D) W(E) YĐáp án: (D)Giải thích: R ở team 2 suy ra T ở team 1 (điều kiện 1), suy ra W ở nhóm 2 (điều kiện3). Vậy giải đáp là (D).Câu 64. Trường hợp W ở nhóm 1 thì học sinh nào sau đây cũng đề xuất ở đội 1?(A) R(B) S(C) T(D) V(E) YĐáp án: (A)Giải thích: nếu W ở team 1 thì T ở đội 2, từ đó suy ra R ở nhóm 1 (điều kiện 1).Đáp số là (A).Câu 65. Giả dụ T cùng Y ở đội 1 thì điều nào dưới đây phải đúng?(A) S thuộc nhóm với V.(B) S cùng nhóm với W.(C) V thuộc nhóm với R.(D) W cùng nhóm với T.(E) Y cùng nhóm cùng với X.Đáp án: (B)Giải thích: ví như T và Y ở đội 1 thì R ở nhóm 2 (đk 1), W ở team 2 (đk 3). S cũngphải ở nhóm 2 do nếu S thuộc nhóm 1 thì V cũng ở nhóm 1, mâu thuẫn với điều kiệnnhóm 1 tất cả 3 người. Vậy hai đội là T, Y, V và R, S, W, X. Suy ra lời giải đúng là(B).Câu 66. Ví như W cùng nhóm cùng với T, mỗi một cặp các học sinh dưới đây đều hoàn toàn có thể ởchung một nhóm, ngoại trừ(A) R cùng S(B) S và Y(C) T với Y(D) V với Y(E) W cùng XĐáp án: (B)Giải thích: Từ tin tức W cùng nhóm với T và điều kiện 3 suy ra W và T cùng ởnhóm 2. Từ đk 3 suy ra R ở đội 1. Team 2 đã có sẵn X. Trường hợp S thuộc team 1Đề số 001 Trang 17/30thì từ đk 2 suy ra V ở team 1, suy ra Y ở team 2 (vì nhóm 1 chỉ bao gồm 3 người).Nếu S thuộc team 2 thì Y nên ở nhóm 1 (vì đội 2 chỉ có 3 người). Suy ra S với Ykhông thể cùng nhóm.Mức độ: KhóCâu 67. Ví như V thuộc nhóm cùng với Y, điều nào tiếp sau đây phải đúng?(A) R ở đội 1.(B) S ở nhóm 1.(C) T ở nhóm 1.(D) W ở team 2.(E) Y ở team 2.Đáp án: (D)Giải thích: ví như S ở nhóm 1 thì V ở team 1 (điều kiện 2) suy ra Y ở team 1 (điềukiện trên). Nhưng lại khi đó thông tin R, T khác nhóm vẫn dẫn đến xích míc (vì nhóm 1đã đủ 3 người). Vậy S ở team 2. Như vậy nhóm 2 đã gồm 3 bạn là X, S cùng (R hoặcT). Suy ra V với Y cùng ở team 1. Vì vậy nhóm 1 đã tất cả 3 fan là V, Y, (R hoặcT), suy ra W cần ở team 2.Câu 68. Trường hợp S ở đội 1, điều nào tiếp sau đây phải đúng?(A) R ở team 1.(B) T ở team 1.(C) T ở nhóm 2.(D) Y ở nhóm 1.(E) Y ở team 2.Đáp án: (E)Giải thích: S ở nhóm 1 thì V ở nhóm 1. Bởi thế nhóm 1 đã gồm 3 người là S, V và (Rhoặc T). Suy ra Y ở team 2.Câu 69 - 74Giữa những thành phố phủ quanh một ngọn núi có một số con con đường hai chiều, gắng thể,có những con đường nối:Giữa M cùng NGiữa M với OGiữa O và RGiữa R với TGiữa R cùng UGiữa T cùng PGiữa p. Và SNgoài ra, gồm một con đường một chiều giữa p. Và N, chỉ cho phép đi từ phường đến N. Cáccon đường không cắt nhau, xung quanh tại các thành phố.Không còn thành phố và tuyến đường nào khác giữa những vùng lân cận.Người đi xe đạp điện cần tuân thủ các quy định giao thông chung.Ghi chú chung: bắt buộc vẽ ra 1 thứ thị để dễ dàng hình dungCâu 69. Để đi xe đạp điện từ S mang đến N theo những nhỏ đường, buộc phải phải trải qua thànhphố(A) M (B) p (C) R (D) T (E) UĐề số 001 Trang 18/30Đáp án: (B)Giải thích: Đường đi sẽ là SPNCâu 70. Nếu phần đường giữa O cùng R bị nghẽn vì đá lở thì để đi từ U mang đến M, ngườilái xe đạp điện phải đi qua bao nhiêu tp khác ngoài U với M?(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6Đáp án: (C)Giải thích: Đường đi sẽ là URTPNMCâu 71. Giả dụ cây mong giữa M với O bị lỗi nặng khiến cho việc trải qua đoạn đường này trởnên không thể, fan đi xe cộ đạp sẽ không thể đi theo các con mặt đường từ(A) N cho M(B) N cho S(C) phường đến M(D) p đến S(E) R cho MĐáp án: (B)Giải thích: Đường PN là 1 chiều.Câu 72. Nếu như như một vụ đá lở làm tắc nghẽn một chiều của con đường giữa R với T,khiến ta chỉ rất có thể đi được theo hướng từ R mang lại T, ta vẫn hoàn toàn có thể đi bằng xe đạp điện từ Pđến(A) N cùng S nhưng cần thiết đi mang lại M, O, R, T hoặc U(B) N, S với T nhưng cấp thiết đi cho M, O, R hoặc U(C) M, N, O và T nhưng cấp thiết đi đến S, R hoặc U(D) M, O, R, S với T nhưng cần thiết đi mang lại N hoặc U(E) M, N, O, R, S, T với UĐáp án: (E)Giải thích: Vẫn có những đường đi PS, PT với PNMORUCâu 73. Mang sử rằng một làn của tuyến đường từ O mang lại R buộc phải đóng nhằm sửa chữa, bởi đóchỉ có thể di đưa từ R đến O. Để bảo vệ không tác động đến giao thông - tức lànếu trước lúc đóng làn để sửa chữa từ X rất có thể đến được Y (trong kia X, Y trực thuộc M,N, O, P, R, S, T, U thì sau thời điểm đóng làn để sửa chữa, ta vẫn rất có thể đi trường đoản cú X mang đến Y),chúng ta rất cần phải xây con đường tạm 1 chiều nào bên dưới đây?(A) từ bỏ M đến U(B) Từ p đến R(C) từ S cho R(D) từ S mang lại U(E) trường đoản cú T cho UĐáp án: (A)Giải thích: những thành phố ở nhánh OMN sẽ không còn qua được nhánh còn lại. Cho nên đểđảm bảo không ảnh hưởng đến giao thông, ta yêu cầu xây 1 con đường 1 chiều tự nhánhnày mang đến nhánh còn lại. Và do vậy đó là mặt đường MU.Câu 74. Nếu như M nằm ở vị trí độ cao rẻ hơn, T nằm ở vị trí độ cao cao hơn mọi tp khácvà ba thành phố N, P, R cùng nằm ở 1 độ cao, lối đi từ U đến S sẽ tiến hành rútĐề số 001 Trang 19/30ngắn trường hợp ta thiết kế một nhỏ đường 2d giữa (không đổi khác độ cao trong cả dọcđường)(A) R cùng N(B) R với M(C) phường và M(D) p và R(E) T cùng NĐáp án: (D)Giải thích:Câu 75 - 81Một toà cao ốc văn phòng tất cả đúng 6 tầng, khắc số 1, 2, 3, 4, 5, 6 từ dưới lên trên. Cóđúng 6 doanh nghiệp – F, G, I, J, K cùng M – cần được sắp xếp vào các tầng, từng công tychiếm trọn một tầng. Việc bố trí cần vâng lệnh các điều kiện sau:F rất cần phải xếp bên dưới GI hoặc được xếp trên tầng ngay bên trên M hoặc trên tầng ngay dưới MJ ko được xếp trên tầng ngay trên M hoặc ngay dưới MK phải được sắp trên tầng 4Viết gọn gàng lại các điều kiện là: (1) F