Em ơi lòng anh thì rất chân thành

Nhiều đêm thức trọn thương nhớ em lưu giữ quá làm sao biết ngõ tìmTay trắng anh nào mơ với mộng nên tình nhị đứa vẫn không yên.Thức trọn tối nay nhằm nhớ yêu mến emAnh nghe tình yêu thông báo êm đềm nhớ từng nụ cười góc nhìn Nhớ lời ngọt ngào quan tâm Tóc em thơm giấc ngủ nhẹ hiền. Biết tiếng này em gồm nhớ anh không?Có nghe tình thân thức dậy trong lòng Đếm từng màu thời gian đến nhẵn hình người mình mếm mộ Ôi lưu giữ gì hơn nhớ bạn yêu. Em ơi! Lòng anh thì rất thực lòng Ước nguyện trọn đời yêu thương emChớ chớ giận hờn em nhé!Em ơi! Đừng lúc nào nói chia lìa Sẽ có tác dụng tội nghiệp anh lắm! Đã yêu mến nhau chớ vong ân nhau. Thức trọn đêm nay nhằm nhớ mến emSương rơi giá căm cảnh thiết bị im lìm. Ước gì bản thân đừng phân cách Ước gì bên mình tầm thường vách nhì đứa bản thân thức trắng đêm nay.

Bạn đang xem: Em ơi lòng anh thì rất chân thành


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Thẻ: Cận 1.5 Độ Có Nên Đeo Kính, Có Nên Đeo Kính Cận Thường Xuyên

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.