Hệ Thống Tài Khoản Theo Tt 200

*

Bạn đang xem: Hệ thống tài khoản theo tt 200

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI


Xem thêm: Top 5 Điện Thoại 5 Triệu Chơi Game Tốt Đáng Mua Trong Năm 2021Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 chuẩn của Bộ tài chính; Bảng hệ thống tài khoản theo thông tứ 200 vận dụng cho đầy đủ doanh nghiệp; Tải danh mục tài khoản theo thông tứ 200 miễn chi phí ở cuối nội dung bài viết nhé.

Nguồn: https://mof.gov.vn/
Như vậy thông tin tài khoản đúng đã như sau:5212 Hàng cung cấp bị trả lại5213 giảm ngay hàng bán- Các bạn muốn xem chi tiết tài khoản nào thì chỉ cần bấm vào trái vào tài khoản đó nhé, trong những số ấy sẽ có cụ thể quy định về tài khoản đó như: phương pháp kết toán; Kết cấu nội dung mặt Nợ Có; giải đáp hạch toán 1 số nghiệp vụ núm thể...- trường hợp các bạn muốn sở hữu Bảng khối hệ thống tài khoản theo Thông bốn 200 file Excel - Word thì hoàn toàn có thể tải về nghỉ ngơi cuối bài viết nhé.
SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng chi phí tệ
112Tiền gởi Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng tiền tệ
113Tiền vẫn chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán ghê doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và qui định tài thiết yếu khác
128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi tất cả kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ
13311332Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội bộ về ngân sách đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
1368Phải thu nội cỗ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu hóng xử lý
1385Phải thu về cổ phần hoá
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng tải đang đi đường
152Nguyên liệu, thứ liệu
153Công cụ, dụng cụ
1531153215331534Công cụ, dụng cụBao bì luân chuyểnĐồ sử dụng cho thuêThiết bị, phụ tùng cụ thế
154Chi chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
155Thành phẩm
15511557Thành phẩm nhập khoThành phẩm bất động sản
156Hàng hóa
1561Giá mua sắm và chọn lựa hóa
1562Chi phí thu mua sắm và chọn lựa hóa
1567Hàng hóa không cử động sản
157Hàng giữ hộ đi bán
158Hàng hoá kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171Giao dịch giao thương mua bán lại trái phiếu chính phủ
211Tài sản cố định hữu hình
2111Nhà cửa, đồ vật kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương tiện thể vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, điều khoản quản lý
2115Cây thọ năm, súc vật thao tác làm việc và đến sản phẩm
2118TSCĐ khác
212Tài sản cố định thuê tài chính
21212122TSCĐ hữu hình thuê tài chính.TSCĐ vô hình thuê tài chính.
213Tài sản thắt chặt và cố định vô hình
2131Quyền áp dụng đất
2132Quyền phát hành
2133Bản quyền, bằng sáng chế
2134Nhãn hiệu, tên thương mại
2135Chương trình phần mềm
2136Giấy phép và bản thảo nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình dung khác
214Hao mòn tài sản cố định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bđs nhà đất đầu tư
217Bất hễ sản đầu tư
221Đầu tứ vào doanh nghiệp con
222Đầu bốn vào công ty liên doanh, liên kết
228Đầu tứ khác
22812288Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khácĐầu tứ khác
229Dựphòng tổn thất tài sản
2291229222932294Dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khoán tởm doanhDự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khácDự phòng nên thu khó khăn đòiDự phòng giảm ngay hàng tồn kho
241Xây dựng cơ bạn dạng dở dang
2411Mua tậu TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa phệ TSCĐ
242Chi phí trả trước
243Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại
244Cầm cố, nuốm chấp, ký quỹ, ký cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho những người bán
333Thuế và các khoản yêu cầu nộp công ty nước
3331Thuế giá trị tăng thêm phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ sệt biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế đơn vị đất, tiền thuê đất
33383338133382Thuế bảo đảm an toàn môi trường và các loại thuế khácThuế bảo vệ môi trườngCác các loại thuế khác
3339Phí, lệ phí và các khoản buộc phải nộp khác
334Phải trả người lao động
3341Phải trả người công nhân viên
3348Phải trả tín đồ lao đụng khác
335Chi phí nên trả
336Phải trả nội bộ
3361336233633368Phải trả nội cỗ về vốn ghê doanhPhải trả nội cỗ về chênh lệch tỷ giáPhải trả nội cỗ về chi tiêu đi vay đủ điều kiện được vốn hoáPhải trả nội cỗ khác
337Thanh toán theo giai đoạn kế hoạch vừa lòng đồng xây dựng
338Phải trả, phải nộp khác
3381Tài sản thừa chờ giải quyết
3382Kinh tầm giá công đoàn
3383Bảo hiểm buôn bản hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cp hoá
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3387Doanh thu không thực hiện
3388Phải trả, nên nộp khác
341Vay và nợ thuê tài chính
34113412Các khoản đi vayNợ mướn tài chính
343Trái phiếu phân phát hành
34313431134312343133432Trái phiếu thườngMệnh giáChiết khấu trái phiếuPhụ trội trái phiếuTrái phiếu đưa đổi
344Nhận ký quỹ, cam kết cược
347Thuế các khoản thu nhập hoãn lại yêu cầu trả
352Dự phòng đề xuất trả
3521352235233524Dự phòng bảo hành sản phẩm sản phẩm hóaDự phòng bh công trình xây dựngDự phòng tái cơ cấu doanh nghiệpDự phòng đề xuất trả khác
353Quỹ tán dương phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ
3534Quỹ thưởng ban thống trị điều hành công ty
356Quỹ cải tiến và phát triển khoa học cùng công nghệ
3561Quỹ cách tân và phát triển khoa học với công nghệ
3562Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và technology đã hiện ra TSCĐ
357Quỹ bất biến giá
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411Vốn đầu tư chi tiêu của công ty sở hữu
41114111141112Vốn góp của công ty sở hữuCổ phiếu phổ thông gồm quyền biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4118Vốn khác
412Chênh lệch review lại tài sản
413Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái
4131Chênh lệch tỷ giá bán do đánh giá lại những khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ
4132Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái trong tiến độ trước hoạt động
414Quỹ đầu tư phát triển
417Quỹ cung ứng sắp xếp doanh nghiệp
418Các quỹ không giống thuộc vốn chủ sở hữu
419Cổ phiếu quỹ
421Lợi nhuận sau thuế không phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp năm nay
441Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản
461Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp
4611Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm trước
4612Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay
466Nguồn khiếp phí đã hình thành TSCĐ
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
5111Doanh thu bán hàng hóa
5112Doanh thu bán những thành phẩm
51135114Doanh thu cung cấp dịch vụDoanh thu trợ cấp, trợ giá
5117Doanh thu kinh doanh bất cồn sản đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu vận động tài chính
521Các khoản sút trừ doanh thu
5211Chiết khấu yêu đương mại
5212Hàng bán bị trả lại
5213Giảm giá hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ SẢN XUẤT, khiếp DOANH
611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, vật dụng liệu
6112Mua sản phẩm hóa
621Chi giá tiền nguyên liệu, vật tư trực tiếp
622Chi giá tiền nhân công trực tiếp
623Chi phí sử dụng máy thi công
6231Chi giá thành nhân công
6232Chi giá thành nguyên, đồ gia dụng liệu
6233Chi phí khí cụ sản xuất
6234Chi tổn phí khấu hao vật dụng thi công
6237Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6238Chi phí bằng tiền khác
627Chi phí thêm vào chung
6271Chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng
6272Chi tầm giá nguyên, vật liệu
6273Chi phí nguyên lý sản xuất
6274Chi tổn phí khấu hao TSCĐ
6277Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6278Chi phí bởi tiền khác
631Giá thành sản xuất
632Giá vốn sản phẩm bán
635Chi chi phí tài chính
641Chi phí bán hàng
6411Chi phí tổn nhân viên
6412Chi tầm giá nguyên thiết bị liệu, bao bì
6413Chi giá thành dụng cụ, đồ vật dùng
6414Chi chi phí khấu hao TSCĐ
6415Chi phí bảo hành
6417Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6418Chi phí bởi tiền khác
642Chi phí thống trị doanh nghiệp
6421Chi phí nhân viên quản lý
6422Chi phí vật tư quản lý
6423Chi phí vật dụng văn phòng
6424Chi phí tổn khấu hao TSCĐ
6425Thuế, giá tiền và lệ phí
6426Chi chi phí dự phòng
6427Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6428Chi phí bởi tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ KHÁC
811Chi phí khác
821Chi tổn phí thuế thu nhập doanh nghiệp
8211Chi chi phí thuế TNDN hiện nay hành
8212Chi phí tổn thuế TNDN hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ghê DOANH
911Xác định công dụng kinh doanh

-----------------------------------------------------------------------------------