HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC LỚP 10

Các công thức hệ thức lượng vào tam giác nhưng mà học sinh lớp 10 phải nhớ là: định lí cosin, sin, độ dài trung tuyến, diện tích tam giác.

Bạn đang xem: Hệ thức lượng trong tam giác lớp 10

Các công thức đều bao gồm sự đặc biệt phải tương đối dễ nhớ. Các em cần học thuộc thì mới áp dụng linh hoạt để làm bài tập.

1. Định lí côsin

Trong tam giác với , và . Ta có:

*

*

*

*

Hệ quả:

*

*

*

2. Định lí sin

Trong tam giác với , , cùng là bán kính đường tròn ngoại tiếp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Học Effortless English (Bản Tiếng Việt), Hướng Dẫn Học Effortless English (Bản Tiếng Việt)

Ta có:

*

3. Độ lâu năm trung tuyến

Cho tam giác với

*
,
*
,
*
lần lượt là những trung tuyến kẻ từ
*
,
*
,
*
.

Ta có:

*
.

*

*

4.Diện tích tam giác

Với tam giác ta kí hiệu

*
,
*
,
*
là độ dài đường cao lần lượt tương ứng với những cạnh
*
,
*
,
*
, ,
*
lần lượt là nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác,
*
là nửa chu vi tam giác,
*
là diện tích tam giác. Khi đó ta có:

*

=

*
(công thức Hê-rông).