HIỆN NAY ANH 24 TUỔI, EM 16 TUỔI

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Vì từng năm mọi cá nhân đều tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi hai bạn bè không biến hóa theo thời gian. Hiệu số tuổi hai đồng đội là:

24 - 16 = 8 (tuổi)

Khi tuổi em = 3/5 tuổi anh thì ta bao gồm sơ đồ:

Tuổi em | | | | | |

Tuổi anh | | | | Hiệu: 8 tuổi

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị một phần là:

8 : 2 = 4 (tuổi)

Tuổi em lúc đó là:

4 x 3 = 12 (tuổi)

Trước trên đây số năm tuổi em bằng 3/5 tuổi anh là:

16 - 12 = 4 (năm)

Đáp số: 4 năm


Hiệu số phần bằng nhau:

5 - 3 = 2 phần

Giá trị 1 phần:

8 : 2 = 4 tuổi

Tuổi em lúc đó:

4 x 3 = 12 tuổi

Số năm tuổi của em khi bởi 3/5 số tuổi của anh

16 - 12 = 4 năm

đ/s: 4 năm


Hiện ni anh 24 tuổi , em 16 tuổi . Hỏi trước đây mấy năm tuổi em bởi 3/5 tuổi anh ?

Vì mỗi năm mỗi cá nhân đều tăng thêm 1 tuổi phải hiệu số tuổi hai anh em không biến đổi theo thời gian. Hiệu số tuổi hai bằng hữu là:

24 - 16 = 8 (tuổi)

Khi tuổi em = 3/5 tuổi anh thì ta tất cả sơ đồ:

Tuổi em | | | | | |

Tuổi anh | | | | Hiệu: 8 tuổi

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Giá trị một trong những phần là:

8 : 2 = 4 (tuổi)

Tuổi em khi đó là:

4 x 3 = 12 (tuổi)

Trước đây số năm tuổi em bởi 3/5 tuổi anh là:

16 - 12 = 4 (năm)

Đáp số: 4 năm


Đúng 0
phản hồi (0)

Hiện ni anh 24 tuổi em 16 tuổi .Hỏi trước đây mấy năm tuổi anh bằng 3/5 tuổi anh?


Lớp 5 Toán
4
0
Gửi bỏ

4 năm nha!


Đúng 0

phản hồi (0)

Hiệu tuổi 2 bằng hữu là: 24-16=8(tuổi)

Ta gồm sơ đồ gia dụng khi năm tuổi em= (frac35)tuổi anh : anh: em:

Tuổi anh là:(8:2)x5=20(tuổi)

giải pháp số năm thì em =(frac35)anh là:

24-20=4(năm)

ĐS:4 năm


Đúng 0
bình luận (0)

câu vấn đáp là 4 năm.

Bạn đang xem: Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi


Đúng 0
phản hồi (0)

Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi em bằng tuổi anh?Trả lời: Tuổi em bởi tuổi anh trước đó năm.


Lớp 5 Toán
11
0
Gửi hủy

Tuổi em là tuổi em hiện thời hay là tuổi em hồi đó vậy bạn.

Xem thêm: Xem Phim Giải Mã Nhân Tâm 1, Phim Giải Mã Nhân Tâm (Sctv9) (20 Tập)


Đúng 0

bình luận (0)

mình chỉ biết chịch thôi


Đúng 0
phản hồi (0)

tâm thần


Đúng 0
phản hồi (0)

 Hiện ni anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đó mấy năm tuổi em bởi tuổi anh? Trả lời: Tuổi em bằng tuổi anh trước đây …………..năm. 


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi hủy

Lời giải:

Tuổi em hiện nay bằng tuổi anh trước đây $24-16=8$ năm 


Đúng 0

comment (0)

hiện ni anh 24 tuổi , em 16 tuổi hỏi trước đây mấy năm tuổi em bằng 3/5 tuổi em


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi diệt

Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đó mấy năm tuổi em bởi tuổi anh?Trả lời: Tuổi em bằng tuổi anh trước đó .... Năm.


Lớp 5 Toán
10
0
nhờ cất hộ Hủy

thiếu đề trầm trọng 


Đúng 0

phản hồi (0)

sai de hoac thieu de

k nha dattebayo!!!!


Đúng 0
phản hồi (0)

Sai de


Đúng 0
bình luận (0)

Hiện ni anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi em bởi tuổi anh trả lời Tuổi em bởi tuổi anh trước đây …………..năm. Góp em với em cảm ơn


Lớp 4 Toán
0
0
Gửi hủy

Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi em bởi tuổi anh?Trả lời: Tuổi em bằng tuổi anh trước đây năm.Câu 10:


Lớp 5 Toán
1
0
giữ hộ Hủy

4 năm

bạn nhé


Đúng 0

bình luận (0)

Hiện nay anh 24 tuổi, em 16 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi em bằng tuổi anh?Trả lời: Tuổi em bởi tuổi anh trước đây năm.


Lớp 5 Toán
0
0
gửi Hủy

Lớp học trực con đường

Toán 5 - Cô thánh thiện giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
tee8academy.com