HOÀNG TỘC NHÀ THANH HIỆN NAY

Thời kỳ nhà Thanh có chế độ phong tước riêng biệt dành cho nam giới Tông thất, tức hậu duệ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích hoặc hậu duệ của anh em cùng cha của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đều chia ra hai hạng "Nhập Bát phân" và "Bất nhập Bát phân", trong đó "Nhập Bát phân" là phạm trù tôn quý. Hệ thống tước hiệu cơ bản có 12 tước vị cùng 2 tước vị đặc thù, là tổng 14 tước vị, còn gọi Thập tứ đẳng Tước vị.

Đời Thanh gọi Hoàng tử bằng kính xưng Mãn ngữ A ca, đây cũng là một điểm nhận biết chủ chốt của các Hoàng tử triều Thanh. Bên cạnh đó, triều Thanh không như các triều đại trước chủ trương phong tước khi còn nhỏ, nhìn chung các Hoàng tử triều Thanh đều phải qua 16 tuổi mới thụ phong, hơn nữa không phong Vương ngay mà thấp nhất là "Bối tử", sau đó có công lao hoặc đã cao tuổi thì mới xét phong Vương. Tình trạng này khiến triều Thanh có địa vị đặc thù dành cho các "Hoàng tử", bởi vì nhiều Hoàng tử khi trưởng thành vẫn chưa phong tước, thế nhưng địa vị Hoàng tử vẫn là đặc thù nhất chỉ sau Hoàng đế, cho nên triều Thanh quy định mũ áo của riêng thân phận Hoàng tử đều bằng hoặc hơn hẳn tước Thân vương.

Bạn đang xem: Hoàng tộc nhà thanh hiện nay


*

Ái Tân Giác La Chử Anh (1580-1615)

Tên đầy đủ:
Ái Tân Giác La Chử Anh Thân mẫu: Cáp Cáp Nạp Trác Thanh Thụy hiệu: Quảng Lược Bối lặc Sinh: Năm 1580 Mất: 14 tháng 10năm 1615 (34-35tuổi) An táng: Chử Anh viên tẩm, Đông Kinh lăng, Thái Tử Hà, Liêu Dương

Chử Anh (1580-1618), còn được phiên âm là Xuất Yến và xưng là Hồng Ba Thố là một trong những thủ lĩnh Mãn Châu đóng vai trò quan trọng trong việc kiến lập quốc gia Hậu Kim.


*

Ái Tân Giác La Đại Thiện (1583-1648)
Tên đầy đủ:
Ái Tân Giác La Đại Thiện Thân mẫu: Nguyên phi Đông Giai thị Thụy hiệu: Hòa Thạc Lễ Liệt Thân vương Sinh:19 tháng 8 năm 1583 Mất: 25 tháng 11 năm 1648 (65tuổi) An táng:

Đại Thiện (1583-1648) là một Hoàng thân Mãn Châu và chính trị gia có ảnh hưởng của nhà Thanh trong thời gian khai quốc.


*

Ái Tân Giác La Mãng Cổ Nhĩ Thái (1587-1636)

Tên đầy đủ:
Ái Tân Giác La Mãng Cổ Nhĩ Thái Thân mẫu: Kế phi Phú Sát Cổn Đại Thụy hiệu: Sinh: 1587 Mất: 11 tháng 1 năm 1636 (48–49tuổi) An táng: Mãng Cổ Nhĩ Thái (1587-1633), Ái Tân Giác La, là Hoàng tử và một trong Tứ đại Bối lặc thời kỳ đầu nhà Thanh.

Xem thêm: Làm Sao Hết Say Xe Và Biện Pháp Khắc Phục, 16 Cách Đơn Giản Giúp Trị Say Xe Nặng Hiệu Quả


*

Ái Tân Giác La Hào Cách (1609-1648)
Tên đầy đủ:
Ái Tân Giác La Hào Cách Thân mẫu:Kế phi Ô Lạp Nạp Lạt thị Thụy hiệu: Sinh: 16 tháng 4 năm 1609 Mất: 4 tháng 5 năm 1648 (39tuổi) An táng:

Hào Cách (1609-1648), Ái Tân Giác La, là Hoàng trưởng tử của Thanh Thái Tông.

Ông là một trong những Thân vương góp công lớn trong việc đưa Thanh binh nhập quan, thống nhất Trung Quốc. Nhưng vì bị buộc tội ám sát Đa Nhĩ Cổn mà bị cách tước, giam giữ, sau ông tự sát trong ngục. Sau này ông được giải oan, truy phong Túc Thân vương, trở thành 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh.


*

Ái Tân Giác La·Đa Nhĩ Cổn (1612-1650)
Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La·Đa Nhĩ Cổn Thân mẫu: Thanh Thái Tổ Đại phi Thụy hiệu: Mậu Đức Tu Đạo Quảng Nghiệp Định Công An Dân Lập Chính Thành Kính Nghĩa Hoàng đế Sinh: 17 tháng 11năm 1612 Mất: 31 tháng 12năm 1650 (38tuổi) An táng: Cửu vương mộ

Đa Nhĩ Cổn (1610-1650), Ái Tân Giác La, còn gọi Duệ Trung Thân vương, là một chính trị gia, Hoàng tử và là một Nhiếp Chính vương có ảnh hưởng lớn trong thời kì đầu nhà Thanh.

Từ khi Đại Thanh nhập quan, ông giữ ngôi vị Đại Thanh Hoàng phụ Nhiếp Chính vương , toàn quyền nhiếp chính triều chính dưới thời Thanh Thế Tổ Thuận Trị Hoàng đế, có được vinh hạnh miễn quỳ lạy khi diện kiến. Bằng tài năng vượt trội của mình, ông đã giúp quân Thanh thuận lợi vào Sơn Hải quan tấn công quân Lý Tự Thành và đánh dẹp các thế lực nhà Nam Minh, đặt nền móng vững chắc cho triều đại nhà Thanh thống nhất Trung Hoa. Vì ảnh hưởng quá lớn, sau khi chết ông thậm chí được truy tặng thụy hiệu Nghĩa Hoàng đế, khiến Thuận Trị Đế phải lạy 3 lạy trước mộ phần.

Đồng thời, Đa Nhĩ Cổn là 1 trong 2 vị Nhiếp Chính vương của triều Thanh, bên cạnh Tái Phong, thân phụ của Tuyên Thống Đế Phổ Nghi.


Ái Tân Giác La Đa Đạc (1614-1649)
Tên đầy đủ:
Ái Tân Giác La Đa Đạc Thân mẫu: A Ba Hợi Thụy hiệu: Hòa Thạc Dự Thông Thân vương Sinh:2 tháng 4 năm 1614 Mất: 29 tháng 4 năm 1649 (35tuổi) An táng:
Đa Đạc (1614-1649) là một trong 12 Thiết mạo tử vương và một tướng lĩnh trong thời kỳ đầu nhà Thanh. Ông có tước hiệu là "Hòa Thạc Dự Thân vương" vì vậy còn được xưng là Dự vương.
Tên đầy đủ: Ái Tân Giác La Dận Nhưng Thân mẫu: Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu Thụy hiệu: Lý Mật Thân vương Sinh: 16 tháng 6 năm 1674 Mất: 27 tháng 1 năm 1725 (50tuổi) An táng: Hoa Sơn lăng tẩm, Kế Châu

Dận Nhưng (1674-1725), là Hoàng tử thứ 2 tính trong số những người con sống tới tuổi trưởng thành và là Hoàng đích tử duy nhất của Khang Hi Đế. Kỳ tịch của ông thuộc Hữu dực cận chi Tương Lam Kỳ đệ nhị tộc.

Ông là người được Khang Hi Đế lập làm Thái tử dù còn rất nhỏ, nhưng sau lại bị phế. Theo gia pháp tổ tông của Mãn Châu, tránh việc công khai lập Thái tử, nhưng do Khang Hi Đế quá thương yêu Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu mà đã phá lệ. Ông là Hoàng Thái tử đầu tiên của nhà Thanh được hưởng công khai lập trữ, cũng là vị duy nhất được Khang Hi Đế tự mình công bố thiên hạ, có được lễ sắc phong Thái tử. Về sau, Khang Hi Đế không hề công khai kiến trữ đại điển lập Hoàng Thái tử, khôi phục lại lệ cũ, dùng di chiếu để quyết định.