Hỗn Hợp Gồm 0 1 Mol Một Axit

Nhận thấy giải đáp cho axit là axit no, đối kháng chức, mạch hở ⟹ A = 39 (K) với R = 15 (–CH3)

Vậy axit là CH3COOH (axit etanoic).

Bạn đang xem: Hỗn hợp gồm 0 1 mol một axit


Sắp xếp các hợp chất: CH3COOH, C2H5OH cùng C6H5OH (phenol) theo thiết bị tự tăng mạnh tính axit. Trường vừa lòng nào tiếp sau đây đúng?


Cho 500 ml hỗn hợp glucozơ phản bội ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3 chiếm được 10,8 gam Ag. Mật độ của dung dịch glucozơ đã cần sử dụng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X cất tripanmitin, triolein, axit stearic, axit panmitic (trong kia số mol những chất béo bởi nhau). Sau phản bội ứng nhận được 83,776 lít CO2 (đktc) với 57,24 gam nước. Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch NaOH (dư) mang đến khi các phản ứng hoàn toàn thì chiếm được a gam glixerol. Cực hiếm của a là


Thuốc thử duy nhất có thể dùng để rõ ràng 3 hóa học lỏng đựng vào 3 lọ riêng lẻ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic là


Khử glucozơ bằng H2 để chế tác sobitol. Khối lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với công suất 80% là bao nhiêu?


Cho 4,6 gam một ancol no, đối chọi chức phản ứng với CuO nung nóng, nhận được 6,2 gam các thành phần hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn cục lượng các thành phần hỗn hợp X bội phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 (toC), nhận được m gam Ag. Giá trị của m là


Chất cơ học X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, không thâm nhập phản ứng tráng bạc. Mang lại a mol X phản bội ứng với hỗn hợp KOH dư, nhận được ancol Y cùng m gam một muối. Đốt cháy hoàn toàn Y, nhận được 0,2 mol CO2 với 0,3 mol H2O. Quý hiếm của a với m theo lần lượt là


Để điều chế 45 gam axit lactic tự tinh bột qua tuyến phố lên men lactic, hiệu suất thủy phân tinh bột cùng lên men lactic tương xứng là 90% cùng 80%. Khối lượng tinh bột đề xuất dùng là


Một ancol no, mạch hở có công thức thực nghiệm (C2H5O)n. Số công thức cấu trúc của ancol có thể hòa rã Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh da trời lam là


Cho các phát biểu sau:

(1) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ cũng như fructozơ thu được axit gluconic.

(2) Glucozơ, fructozơ là team cacbohiđrat đơn giản và dễ dàng nhất, ko thủy phân được.

(3) Thủy phân đến cùng xenlulozơ trong môi trường xung quanh axit tạo ra nhiều phân tử monosaccarit.

Xem thêm: Mùa Vu Lan, Xem Lại Bông Hồng Cài Áo Hồ Văn Cường, Mặt Trời Bé Con

(4) vào phân tử saccarozơ gốc α-glucozơ và cội β-glucozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

(5) Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu sắc trắng, ở đk thường không tan vào nước.

(6) Phân tử amilozơ và amilopectin có kết cấu mạch phân nhánh.

Số phát biểu đúng


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam