KHONG DAU VI QUA DAU

Nhiều khi em đã dối lòng rằng em chẳng đau chẳng buồnNgười ta đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâuNhiều khi em cố gắng cười để anh thấy yên trong lòng,Thật ra thì em đã khóc thầm đằng sau những nụ cười kia.ĐK:Đường rộng và dài anh cứ bước đi,Em đứng lại để nhìn anh quay gótĐừng hỏi tại sao con tim em không biết đauVì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh.Đường rộng một mình anh bước tiếp điEm không cần tội nghiệp đâu anh hỡi !Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em,Để em quên được anh.


Bạn đang xem: Khong dau vi qua dau

Nhiều khi em đã dối lòng rằng em chẳng đau chẳng buồnNgười ta đâu hay đâu biết rằng lòng em đã chết lặng từ lâuNhiều khi em cố gắng cười để anh thấy yên trong lòng,Thật ra thì em đã khóc thầm đằng sau những nụ cười kia.ĐK:Đường rộng và dài anh cứ bước đi,Em đứng lại để nhìn anh quay gótĐừng hỏi tại sao con tim em không biết đauVì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh.Đường rộng một mình anh bước tiếp điEm không cần tội nghiệp đâu anh hỡi !Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em,Để em quên được anh.


*Sao Anh Không Là Anh

Ưng Hoàng Phúc ft Phạm Quỳnh Anh

*
353.120


http://musicmd1fr.tee8academy.com.net/bucket-image-tee8academy.com/images/singer/20120119/MRftSWHgzZUcj3GZqT7558f6cf483942e.jpg

Em Sẽ Sống Vì Em

Ưng Hoàng Phúc ft Phạm Quỳnh Anh

*
229.885


Xem thêm: 53 Tranh Châu Âu Ý Tưởng - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Châu Âu Mã Sdnn0013

http://musicmd1fr.tee8academy.com.net/bucket-image-tee8academy.com/images/singer/20120119/MRftSWHgzZUcj3GZqT7558f6cf483942e.jpg
http://musicmd1fr.tee8academy.com.net/bucket-image-tee8academy.com/images/singer/20230104/8ToZpjQGV1M8PDiTpNPz63b7858cc5b0b.jpg
http://musicmd1fr.tee8academy.com.net/bucket-image-tee8academy.com/images/singer/20120119/v3SbdNdkwkfmJ3bqn29V590be8753c12a.jpg
http://musicmd1fr.tee8academy.com.net/bucket-image-tee8academy.com/images/singer/20130321/588XSGsw5vLDvNti7oqf58f7473ec8351.jpg
http://musicmd1fr.tee8academy.com.net/bucket-image-tee8academy.com/images/singer/20170308/Zh1RAbMjnFTBVFaBAxU85d8dc9d3a2663.jpg
http://musicmd1fr.tee8academy.com.net/bucket-image-tee8academy.com/images/singer/20230103/TnFaX3T0ZMANbR4EX0p363b3a7d138b3e.jpg
http://musicmd1fr.tee8academy.com.net/bucket-image-tee8academy.com/images/singer/20120119/t3pL2gRy5AysBdigP4P75d1dca7b67480.jpg
http://musicmd1fr.tee8academy.com.net/bucket-image-tee8academy.com/images/singer/20230104/8ToZpjQGV1M8PDiTpNPz63b7858cc5b0b.jpg