MẸ DIÊU TRÌ KIM MẪU LÀ AI

18 mon 7 thường niên là ngàyThánh đản vủa Đức Diêu Trì Kim Mẫu, hiệu là Vô rất Thiên Tôn. VậyDiêu Trì Kim chủng loại - Phật chủng loại Diêu Trì - ngài là ai? Hình tượngDiêu Trì Kim chủng loại - Phật mẫu Diêu Trì có ý nghĩa gì? KinhDiêu Trì Kim mẫu mã - Phật chủng loại Diêu Trì như thế nào? .... Hãy thuộc tee8academy.com tra cứu hiểu


*

Phật chủng loại Diêu Trì là ai?

Kim Mẫu: là tự nói tắt của danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, nghĩa là Đức Phật mẫu chưởng cai quản Kim Bàn địa điểm Diêu Trì Cung. Kim Bàn tuyệt Kim bể là vị trí Đức Phật chủng loại chứa các nguyên chất để tạo nên chơn thần mang lại vạn linh.

Bạn đang xem: Mẹ diêu trì kim mẫu là ai

Kim: - Vàng, vua loại kim. - màu vàng. - Quí báu như vàng. - tiền bạc. Mẫu: Mẹ.

Kim chủng loại là nói tắt danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, là Đức Đại từ bỏ Mẫu địa điểm cõi thiêng liêng.

* Diêu Trì Kim mẫu là Đức Phật mẫu chưởng quản lí Kim Bàn chỗ Diêu Trì Cung.

* Phật chủng loại Diêu Trì là Đức Phật mẫu mã ở Diêu Trì Cung.

Đây là hai danh hiệu của Đức Phật Mẫu.

NGHĨA " DIÊU-TRÌ KIM-MẪU "

Chữ Diêu, hoặc chữ Dao cũng được, có nghĩa là ngọc diêu, một thứ đá quí báu ( pierre précieuse ).Chữ Trì tức thị ao nước, hay là hồ nước nước.

Hai chữ Diêu Trì hiệp lại tức là : Ao xuất xắc hồ nước, vào đó có không ít ngọc quí báu. Đây có nghĩa là một cảnh trí, một cung điện, sống trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), làm ranh giới giữa nước An Độ và nước Trung Hoa, call tên núi là Côn Lôn. Ai có coi truyện thần tiên thì biết đó là chỗ Ngọc Đế ngự và các vị Đại Tiên tu luyện.

Chữ Kim là vàng, cũng có nghĩa là các loại kim, như bạc, đồng, chì, fe . . .thuộc về Tây phương. Theo chén bát quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim nầy sinh sống ngôi Đoài, mà lại Đoài là Âm kim.Chữ chủng loại là mẹ, là nhà tể, trực thuộc về hữu hình. Như cuốn Đạo Đức kinh nói: "Hữu danh, vạn vật chi mẫu.", tức thị chừng Đạo gồm hình, bao gồm tên, Nó là mẹ sanh muôn vật.

Người ta thường đọc chữ "mẫu" theo nghĩa thông thường, là người bọn bà sanh con, nên người ta gọi Đức Diêu Trì Kim mẫu là Bà Tây vương vãi Mẫu.

Theo giấy tờ của bạn Trung Hoa, Ngài là 1 trong vị Thần Tiên từ đời xưa, xa xăm. < . . .>

Tây Vương chủng loại cũng là 1 trong vị ban thuốc trường sanh. Ngài trở nên một vị nhà tể vườn cửa đào,. Ơ cõi trên trời, và cai quản các vị thần tiên cõi đó, gồm khác hơn cõi ta ở dưới trần nầy là đặng sống lâu cùng hưởng vô cùng khoái lạc (jouit d’une félicité parfaite). Vườn Tây Vương mẫu ở bên trên chót núi Côn Lôn – như tôi đã nói làm việc trên. Ngài ở trong lầu các bằng ngọc, bao gồm 9 từng huyền thất và thông thường quanh có vách thành bằng vàng.

Trong lầu có đối chọi phòng Tử Túy, mặt trái gồm ao Diêu Trì, mặt mặt tất cả sông Huờn Túy. Dưới chơn bao gồm 9 từng nhược thủy ( nước yếu ), sóng cao muôn trượng, không tồn tại tiên xa ( xe nhờ vào bạo phong thổi đi ), vủ luân ( bánh xe bởi lông chim ) thì quan trọng nào đi đến đó được. < . . . >

***II. NGHĨA " VÔ CỰC TỪ TÔN "

Tại sao call Đức Diêu Trì Kim chủng loại là Vô rất Từ Tôn ?

Có lẽ chư đạo hữu còn nhớ nghĩa Tam cực đã có giải những lần. < . . .>

Tam cực nghĩa là ba ngôi cực cao cả, điện thoại tư vấn là :

1. – Vô cực2. – Thái cực3. – Hoàng cực

1)- Vô cực là gì?

Vô cực nghĩa là rất vô, vào đó rất là trống không, chẳng tất cả gì khác biệt hơn nó nữa, gây ra những sự trở ngại đến Nó, nên người ta gọi là Khí hồn nhiên. Thế nhưng mà Nó đủ các đức tính tiềm tàng, còn kín đáo, ẩn núp, cũng giống như con con gà còn vào trứng gà, chưa xuất hiện lộ ngoài mặt mà ta rất có thể thấy được. Tương tự như trong một hột như thể lúa, tuy ta không thấy cây lúa, mà trong số ấy có đủ sinh lực để sanh ra sau nầy cây lúa vậy.

Đạo Đức gớm gọi chiếc đó là: "Đạo tự hỏng vô sinh nhứt khí", tức là từ trong Đạo lỗi vô mà sanh ra Nhứt khí. Nhứt khí có ba phương diện tốt là cha ngôi, mà ngôi thiết bị nhứt call là Vô cực.

2)- Thái cực là gì?

Thái cực nghĩa là cực thái giỏi là cực đại. Từ trong Vô rất là ngôi trang bị nhứt lại có một điểm khí dương phân phát sanh. Hễ khí rượu cồn phát sanh tức là khí dương, thì phần tịnh còn sót lại là khí âm. Cho nên Kinh Dịch nói : " Thái cực sanh lưỡng nghi" , tức là Thái rất sanh ra khí âm cùng khí dương. Đạo Đức tởm gọi là một trong sanh ra hai. Đây là ngôi lắp thêm nhì của Nhứt khí, nhưng ngôi đồ vật nhì hotline là Thái cực.

3)- Hoàng cực là gì?

Hoàng nghĩa là ông vua. Cực là rất cao như nói trên. Cũng hotline là Nhơn cực hay là cái phần tinh thần, phần vai trung phong linh rất cao, chẳng phải ở vào vua chúa nhưng thôi, như tín đồ xưa gọi , nhưng mà ở trong tất cả mỗi nhỏ người. Nói theo Nho giáo, thông thường, ta rất có thể gọi Nó là Lương tâm, là Lương tri, Lương năng, là Tánh lý, là Thiên lương, là Thiên chơn, . . .

Thái cực (thèse) sinh ra âm dương, mới bao gồm hai bên kha khá (anti thèse), còn Hoàng cực, đây tức là hổn hiệp âm khí và dương khí (synthèse) , mói bao gồm xuất ra vạn pháp. Nếu không tồn tại âm dương tương hiệp, thì làm thế nào sanh hóa được ! đề nghị Kinh Đạo Đức nói: "Hai sanh ba", là âm dương hiệp sinh ra Hoàng cực.

Vậy thì bố ngôi chỉ có Nhứt khí, mà mỗi ngôi đều phải sở hữu một vai tuồng riêng biệt biệt, chẳng giống như nhau mà luôn luôn té túc cho nhau. Tuy phân ba thời kỳ mang lại dễ hiểu, kỳ thiệt là ba ngôi cùng đồng thời, phân cao hạ.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu vẫn có một vai tuồng quánh biệt, ở trong về ngôi Vô cực, phải lấy hiệu là: Vô rất Từ Tôn. Nghĩa là Ngài thay mặt cho ngôi vật dụng nhứt là ngôi Vô cực.

Sao hotline là trường đoản cú Tôn ?

"Từ" là nhân từ, từ bi, gồm lòng mến xót, độ dẫn tất cả chúng sanh. Như theo cầm cố gian, chị em thuơng con một bí quyết diệu hiền nên người ta gọi là từ mẫu, từ bỏ thân. Trái lại, so với cha, thì sử dụng chữ nghiêm, tức là nghiêm minh, nên gọi là nghiêm phụ, nghiêm quân.

"Tôn" là cao cả, bực cực kỳ mực tôn nghiêm. Hoặc call là Thiên tôn, tức thị bực cao cả, tôn nghiêm, ỏ trên các từng trời, xuất xắc là trên thiên đàng.

ĐỊA MẪU CHÂN gớm ( chú thích )

Hồi bắt đầu tạo Thiên lập Địa, Vua Bàn Cổ xuất gắng trị đời trước nhất, Ngài mới sắp xếp ngôi thứ, bởi vì lẽ tự nhiên và thoải mái Ngài phong khuyến mãi cho mẫu đây đến bậc buổi tối cao buổi tối đại.

Âm Dương hai khí đầy đủ rồi bắt đầu kết cấu cùng nhau hiệp kết giao phối. Nhờ tất cả mưa thuận gió hòa, hiệp tác mới hóa sinh hàng trăm chủng loài vạn vật. Ấy vậy ai mới bước vào đường đạo đức thì đề nghị trì kinh Địa mẫu này trước hơn không còn mới nhằm mục đích đạo hạnh. Bên trên thì ước xin cùng với Hoàng Thiên hoan lạc hỉ xả tội trạng cho toàn bộ chúng sinh. Còn dưới thì khấn nguyện thuộc Địa Hậu vui miệng bảo hộ muôn dân mang lại đặng thư nhàn trường cửu.

Kể từ bỏ đấy Đất – Trời đã khác nhau rồi, không có gì mù mịt u tối như khi trước nữa. Đất là Âm, Trời là Dương. Âm Dương new khắng khít với mọi người trong nhà chẳng hề tách rã. Thông đồng khắp cả thuộc Trời Đất thấu đáo Nhật – Nguyệt – Tinh là ba ánh sáng và bao trùm tất cả Càn Khôn thiên hà chẳng sót phía nào; Bắc, Nam, Đông, Tây là tứ góc bao gồm trụ. Hiệp cùng với Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông phái mạnh là tám hướng bao vòng quanh nơi xung quanh gọi là Trời đó. Còn chủng loại đây, Mẫu thay thủ tw ( trung trọng tâm ) Mồ Kỷ ( Mậu – Kỷ ) điện thoại tư vấn rằng đất. Bởi thế cho nên Mẫu bao con đường cho muôn chủng loài từ hồi đời Tiên Thiên độc nhất vô nhị khí, còn được gọi là đời thượng cổ dĩ chí đời hậu thiên điện thoại tư vấn là đời hậu lai ác nuốm cầu trọng. Còn phu quân mẫu mã vốn thật là một vì Đồng Tử trường thọ bất lão, diệu kì cao minh vô cùng. Ngài thì điếc, còn mẫu mã đây thì câm đôi ta kết chúng ta cùng nhau rất yêu cầu hòa nhã, sách tất cả chữ rằng: Thiên lung Địa á. Thần cũng là Dương, Khí cũng chính là Âm, lúc thuở đầu Dương thịnh Âm suy phối hiệp new sinh ra Trời Đất.

Đến chừng chế tạo ra Thiên lập Địa rồi thì Dương khứ Âm lai, Khí Thần giao cảm new hóa hiện ra loài người nhân từ chân chính. Chân Khí là mẫu mã đây. Mẫu mới thật là Âm Khí. Còn Chân Thần thì biến quay trở lại làm chúng sinh của Mẫu. Chân Thần là duy nhất điểm linh quang đãng ấy là Dương Khí đó. Âm Dương hội hiệp hotline rằng Đấng sinh sản Hóa. Tạo Hóa ra Thiên Địa trước hết, rồi sau bắt đầu hóa xuất hiện Chúa – Thánh – Tôi – Hiền. Song chẳng thấy Âm Dương giao phối như phàm phu tục tuy nhiên mà gồm thật vì Thiên Can với Địa chi thường thường giao vận sinh sinh hóa hóa ra hoài chẳng dứt. Tám sưu là mười hai, ấy là Thập Nhị Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Còn nhị bát là mười, ấy là Thập Thiên Can: Giáp, At, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Can – chi là Âm – Dương đó. Tử với mẫu mã chẳng tách nhau thì thọ bầu liền. Thai nghén cưu mang như vậy cho đến 10 năm chẵn. Mười năm chẵn thét bắt đầu đúng quẻ hào đang định, vì chưng trong bát Quái có phân loại 8 hướng, mỗi một hướng chia ra là 8 quẻ, mỗi quẻ ra là 6 hào, cộng chung lại là 64 quẻ, tẻ ra có tác dụng 384 hào. Đúng giờ tán thành trúc cơ, thì vào thân của Mẫu lộ diện ra 6 vị Thánh Đế Minh Quân nói ra bên dưới đây: Một là Vua Thiên Hoàng, nhì là Vua Địa Hoàng, cha là Vua Nhân Hoàng, bốn là Vua Phục Hy, năm là Vua Thần Nông, sáu là Vua Hiên Viên. Qua cho đời Vua Phục Hy thì Ngài đã hiểu rõ máy thay đổi ra Trời Đất. Ngài bèn phân định 2 khí Âm Dương với họa ra một cái Bát quái ác Tiên Thiên rõ 8 phía trong Càn Khôn Vũ Trụ. Đến đời Vua Thần Nông thì Ngài tiên đắc tìm kiếm được được 5 như là lúa và 6 vật dụng gạo. Đến đời Vua Hiên Viên thì Ngài kiếm ra đủ cách để chế tạo ra y phục và những đồ thiết bị dụng cho những người đời phải dùng, chẳng sót món nào.

Con người mà đặng ăn uống no mặc lành kẻ tự 2 đời vương vãi đó. Rồi lưu lại truyền kiểu mẫu mã lại cho hợp thời tiết cùng hợp phong thổ.

Phật Địa mẫu phát lạc rằng: 3 kiếp Phật xuất thế, kiếp nào cũng trong thân mẫu mà ra. Chư vị người thương Tát cũng vậy. Chẳng có vị nào lìa xa ngoài thân mẫu mã này được nữa. Giả dụ họ ra khỏi thân chủng loại rồi họ lệ thuộc ở xứ nào mang lại được bao giờ. Vì vày khắp cùng Đông, Tây, Nam, Bắc thì đã có 4 bộ châu bao chùm toàn bộ các xứ rồi. Thuộc là Xuân, Hạ, Thu, Đông; 4 mùa, 8 máu trở xoay cũng vì chưng Mẫu tạo nên thành. Làm sao sông rạch, hồ, đại dương đâu đâu cũng chẳng ra khỏi thân Mẫu. Thuộc muôn nước 9 Châu cũng vày nơi mẫu mã vun chăm sóc trưởng thành. Trải qua các đời vương Đế đại danh chưa có ai thoát ra khỏi thân Mẫu. Thuộc cả thảy lớn nhỏ xíu trong Cung Điện cũng vì nơi mẫu vun chăm sóc trưởng thành. Mọi trong thiên hạ tất cả Mẫu Nhạc là 5 danh sơn chiến thắng cảnh rộng hết. Thuộc là núi cao rừng thẳm cổ thụ nghìn năm, cũng bởi nơi chủng loại vun chăm sóc trưởng thành. Những sắc nhân dân trăm chúng ta đâu gồm ai lìa thoát ra khỏi thân mẫu được. Thuộc 5 tương đương lúa 6 thiết bị gạo cũng vị nơi mẫu vun dưỡng tốt tươi. 72 cảnh thanh lương địa tê chẳng phải ở ngoài thân chủng loại này được. Cùng muôn loài cầm thú cây xanh cũng bởi nơi chủng loại vun chăm sóc trưởng thành. Nhỏ người trần thế mà sống đặng đây thì cũng nhờ siêu thị nhà hàng vật thực của Mẫu new sống. Đến chừng chết rồi cũng đề nghị chôn thây chứa xác trở vào bản thân Mẫu. Sách bao gồm chũ rằng: sinh tại thế, tử hườn tại thổ. Tất cả Châu, Quận, Phủ, thị xã cũng chẳng ra khỏi thân mẫu được. Nào am tĩnh, quán xá, thư viện, lâu đài cũng nhờ đem tài liệu và vật hóa học trong thân thể của chủng loại mới tạo nên sự được vững bền tốt đẹp.

Thánh Thần Tiên hiền hậu lớn bé dại cũng nhờ chủng loại phong thưởng bày để lớp lang. Còn những chư Phật cơ mà đặng kim thân bất hoại thì cũng nhờ vào Mẫu ghi nhận công quả cho mới đắc thành chánh giác. Huỳnh kim là kim cương ròng của chủng loại ban bố hun đúc ra vóc ngọc mình vàng của những chư Phật kia. Thiệt là quý báu hơn toàn bộ chân châu bửu ngọc trong tứ phương trời. Thiếu chi fan ham ước ao vọng tưởng cho chừng thành tích rồi gồm mấy ai được đắc thành nguyện. Còn làm sao là rất nhiều vàng thoi bạc đãi nén, cùng những loại kim khí không giống cũng do nơi mẫu sản xuất bắt đầu có.Vậy chúng bé xét lại này mà coi tất cả còn sót món làm sao ở ko kể thân chủng loại này đặng chăng? các nhà vương vãi hầu tiểu nhược quốc nhờ chủng loại phong tặng tôn kính. Còn trải qua những nhà Đế vương đại cường quốc thì cũng nhờ mẫu sùng tôn cho bắt đầu được an hưởng thạnh trị thọ dài. Nước nào mà lại bị giặc giã cưỡng bách lấn lướt cũng bởi nơi mẫu vận chuyển phạt hành bắt đầu có cảnh quan đấu khởi. Vậy nhưng chẳng thấy nước như thế nào biết trọng kính cho thân danh của Lão mẫu ráo trọi.

Lãnh, nhiễu, the, lụa, tua thô, … thứ nào cũng do chủng loại sản xuất. Cùng là bông, hoa, cây, trái, rau cải đủ sản phẩm cũng vị nơi mẫu vun chăm sóc trưởng thành. Các loại chua, ngọt, cay, đắng, do nơi chủng loại sản xuất. Thuộc thuốc uống, lúa ăn trong 4 mùa cũng vày nơi mẫu vun chăm sóc trưởng thành. Hành, hẹ, tỏi, nén kiệu bởi vì nơi mẫu sản xuất. Thuộc là gừng, đường, tiêu, ớt cũng vày nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành.

Khắp trong thiên hạ, bọn ông chí những bầy bà, trẻ em đều sinh ra nhiều chứng bệnh. Bởi vậy cho nên Mẫu tạo nên sẵn sàng cả muôn máy thuốc đề phòng điều trị. Lại cũng có hiếm hạng bạn nam thiếu nữ chẳng ưa dùng tửu nhục mỹ vị. Vì vậy nên Mẫu đã sinh sản sẵn nào là dầu, muối, tương, giấm đặng cho cái đó nó sử dụng cho vừa miệng. Món nào món ấy cũng vày nơi mẫu mã sản xuất. Trăm ban, vạn sự cũng vì nơi mẫu vun dưỡng trưởng thành và cứng cáp tất cả. Phật Địa mẫu mã than rằng: mẫu đã lao tâm tổn ngày tiết với chúng con đã tận giỏi rồi. Công huân tiêu trừ ấy biết lấy cây bút mực nào cơ mà tả cho hết được. Vì tình chị em thương bé nam nữ, dầu khổ lao gắng mấy mẫu mã cũng chẳng sờn. Sách còn tồn tại chữ: Phụ mẫu mã ái tử đưa ra tâm, vô sơ bất chí, vậy nhưng mà chúng bé nỡ lòng nào quên xong xuôi ơn sâu nghĩa cả của chị em cho đành. Vật ăn phẩm uống trang sức quý cân đai gì mẫu cũng sản xuất hóa. Hễ Mẫu tạo ra hóa ra món nào, chủng loại hết lòng vun dưỡng cứng cáp món nấy, còn hoài cho đến ngày chung cuộc mà thôi. Mẫu cũng rất có thể chế đổi thay ra tài lộc đủ thứ và đủ kiểu cho cái đó con giao thương mua bán chi dụng hằng ngày. Vậy nhưng chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm mang đến Mẫu một giờ coi thử. Trên đời chẳng còn sót món nào ở ngoài thân Mẫu. Ấy vậy nhưng mà loài vạn đồ cũng hườn lại một tay Mẫu tạo ra hóa sinh thành toàn bộ không? Nam tế bào nhất chân tình kính. Nam tế bào A Di Đà Phật, thật giống như lời của mẫu truyền bảo chẳng sai. Trước khi Mẫu hóa sinh ra tất cả một đồ gia dụng thô sản mà lại thôi. điện thoại tư vấn rằng trái Địa cầu. Rồi chỗ quả địa mong ấy chủng loại tích trữ chẳng biết từng nào tài liệu cùng phẩm thực, dành để cho sáu ngả luân hồi đề nghị dùng chẳng tốt gì hết được.

Trên đời này chỉ có mình Trời là lớn hơn hết mà thôi chứ bao gồm ai nào biết đến Mẫu. Chớ như Địa chủng loại này sánh cùng Hoàng Thiên kia cũng đồng một bực kia mà. Lúc nào trên trời mưa xuống một giọt nước cam lồ Thủy, thì dưới khu đất bèn hóa sinh ra những loại ngũ ly đầy đồng phủ ruộng. Dù vậy hạt mưa ngọt ngào và lắng đọng trong sạch sẽ kia rớt xuống khu đất đượm nhuần đuối mẻ, vậy mà lại ai bao gồm biết đặng cội hạt mưa ấy bởi ở chỗ nào mà ra chăng? Cũng bởi vì hút nước sinh hoạt trong cốt tủy tinh vị của chủng loại đem lên không trung làm mây, rồi mây ấy bèn đông kết lại thành giá, giá bán ấy chạm chán một luồng điển quang đãng chiếu diệu vào, tức thì tan ra rơi xuống đất, do đó mưa đó. Rồng, xoay tàng hình ẩn dạng bên dưới ngàn sông, muôn suối cũng chưa thoát ra khỏi thân chủng loại được. Bởi thế cho nên bão tố gió mây gì cũng do vị trí Mẫu vận chuyển thực hành tất cả. Nếu chủng loại chẳng tinh chỉnh và điều khiển rồng làm gió có tác dụng mây, thì khi nào ai gồm thấy dragon tự chuyên làm mưa xuống xứ làm sao đặng. Xứ nào cơ mà chẳng có Rồng, con quay tàng hình ẩn dạng ngơi nghỉ dưới, hễ nghe lệnh chủng loại hô phong hoán vũ ưa thích lịch lôi đình địa điểm nào, thì Rồng chỗ đó hiện ra làm gió có tác dụng mưa liền.

Nhắc tới kể lui nhưng nghe, chớ việc nào cũng do mẫu vận trù quyết sách cả thay. Vậy mà người đời tất cả mấy ai để tâm xét đến. Mẫu mã rất đau lòng xót dạ. Nhọc nhằn cay đắng từng nào thì để mẫu chịu. Còn mặc giỏi ăn ngon thì chúng con toại hưởng trọn vui cười. Phật mẫu mã phát lạc rằng: từ bỏ xưa tới nay, Mẫu không phải nhắm mắt. Hễ chủng loại nhắm đôi mắt lại rồi, ắt gồm tai to nạn bự sắp xảy cho cho toàn bộ chúng sinh liền, chẳng đợi tới giờ đồng hồ nhắm mắt làm cho cho. Nếu mẫu mã xoay sườn lưng sấp mặt trong chừng một giờ, thì bé cá nghêu to bự trở bản thân lăn qua một cái nó vẫn xủ tiêu sạch mát bách. Trời thì chảy Đất thì rã. Trời Đất đâu bao gồm thấy nữa. Bên trên đời này sẽ bởi vậy một tràng không thì trống trót lọt trống lỏng rồi đó. Chừng đó các chư Phật Như Lai cũng phải tàng ẩn ngoài Càn Khôn. Còn chư vị người yêu Tát thì đã đào tẩu biệt hình dạng. Nào Vua, Chúa, Quan, Dân đằng sẽ bị diệt đánh tan rụi hết. Trời Đất Thánh Thần sẽ ảnh hưởng tiêu tan tan rọt, cũng như bị thiêu vào lò chén bát quái tê vậy. Sẽ không còn biết đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng nhận ra hướng nào cho đặng. Đến chừng đó, rất nhiều loài vật vẫn tan nát biến ra như tro bụi kia vậy.

Phật Địa mẫu ngự trên cõi thượng tầng tối cao huyền hóa và bảo trì nhân sinh, trải nhiệt tình lành vô cùng quảng đại vì vậy đó.

ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT VỀ PHẬT MẪU NHƯ SAU

Quyền làm MẸ Vạn linh:

Đức Phật mẫu là bà MẸ linh nghiệm của toàn cả Vạn linh, mà lại Vạn linh thì bao gồm đủ chén Hồn (tức là 8 phẩm Chơn linh) gồm: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú vắt hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn với Phật hồn.

Nhưng nguyên nhân quyền hành của Đức Phật mẫu mã lại nhỏ tuổi hơn quyền hành của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật tuyệt Đức Di-Lạc vương Phật?

Đức Hộ Pháp thuyết đạo con đường TLHS giải như sau:

"Bần đạo đi ngang Cung láo Nguơn Thượng Thiên , là địa điểm Đức Di-Lạc sẽ thâu pháp, đã định vị nơi ấy. Bựa đạo tất cả tả mà trong tâm địa còn mờ hồ, băn khoăn tại sao, vì lẽ gì, Đức Phật mẫu là MẸ mà bắt buộc chịu dưới quyền nhỏ là Đức Di-Lạc, vào bụng coi hơi bất mãn.

Liền khi ấy, bựa đạo ngó thấy mẫu tướng hình của Đức Phật mẫu đứng đằng trước, còn Đức Di-Lạc ở ẩn dưới lưng, quì xuống, chuyển hai bàn tay lên, đặng tỏ cho bần đạo hiểu, dầu cho tất cả những người con ấy dạn dĩ mẽ, quyền hành vắt nào, nhưng quyền MẸ vẫn là quyền MẸ, không vắt gì qua được. Ngài chỉ tuân theo mạng lịnh của Đức Phật mẫu mã đặng trị cầm cố mà thôi."

Cũng trong con phố TLHS, Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo, thuật lại dịp Ngài vào Diêu Trì Cung bái loài kiến Đức Phật Mẫu, thấy chiếc huyền năng vô hạn của Đức Phật Mẫu:

Bần đạo cùng các bạn kỳ trước đang ghé nơi chế tạo Hóa Thiên, tức Tòa Thiên Cung Phật chủng loại là Diêu Trì Cung.

Bần đạo bao gồm nói một điều có tác dụng cho họ nên suy xét nhiều là: huyền bí vô biên của Phật Mẫu.

Xem thêm: Những Chuyện Tình Lãng Mạn Tập 1, 2 Lồng Tiếng, Chuyện Tình Lãng Mạn

"Bần đạo nói qua quýt huyền năng vậy nào, mà khi chúng ta vào kiến diện Đức Phật Mẫu, ta ngó cùng bề mặt Ngài, ta thấy mặt bà bầu ta, sinh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về. Xấu đạo tưởng ngó thấy người mẹ sanh bần đạo, tưởng cả thảy cũng số đông ngó thấy tín đồ mẹ của họ vậy.

Nếu lấy theo mẫu trí học tưởng tượng lừng khừng con đôi mắt thiêng liêng bao gồm chiếu hình mẹ ta chiếu diệu ra không? giỏi là diệu kì vô biên của Phật mẫu mã cho chúng ta thấy như vậy.

Bà bà mẹ hình hài họ đây là nhơn viên của Đức Phật Mẫu bên phái cô gái đó....

Có điều trọng hệ là dầu nam thanh nữ cũng vậy, nắm giữ một điều nầy: xem chừng đừng thất hiếu với phụ thân mẹ. Ngày mình ngó thấy hình ảnh Đức Phật mẫu mã thì thấy người mẹ nhơn từ, hiền khô vô cùng, hạnh phúc mình thừa kế đó, còn trái ngược lụng lại, nếu như ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét khía cạnh nghiêm nghị với lãnh đạm, họ sẽ không còn sức đau buồn đó."

Việc cúng phượng Đức Phật Mẫu hiện thời tạm đặt tại Báo Ân Từ trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Vào Báo Ân Từ, Đức Phạm Hộ Pháp dạy đắp tượng bái Đức Phật mẫu theo sự tích Hớn rước Diêu Trì, có nghĩa là vua Hớn Võ Đế cầu Đức Phật chủng loại giáng xuống Hoa Điện:

Sự tích: Hớn rước Diêu Trì:

Vua Hớn Võ Đế giỏi Hán Vũ Đế (141-87 trước Tây lịch) là vị vua sản phẩm 5 ở trong phòng Hớn (Hán) bên Tàu, tất cả hùng tài đại lược, nhưng cũng khá tín ngưỡng Trời Phật.

Khi Hớn Võ Đế mới lên ngôi, Ngài bao gồm phát nguyện lập một cảnh miếu thật trang nghiêm gọi là HOA ĐIỆN nhằm sùng bái Trời Phật. Hotline là Hoa Điện, do chùa nầy được va khắc hình các thứ hoa trên các vật liệu xây dựng, đề xuất mới trông vào thấy như là 1 trong những Cung Điện toàn bằng hoa.

Ngôi chùa phệ lao rất là xinh rất đẹp như thế, tuy vậy nhà vua chưa quyết định thờ Đấng nào, chỉ để trống, chủ trung tâm là chờ đón đến chừng nào đơn vị vua thấy được sự huyền diệu hiện tượng lạ ra thì nhà vua bắt đầu sùng bái.

Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, bên vua tổ chức một Lễ Khánh lâu Đáo tuế long trọng, Ngài tất cả sở vọng cầu khẩn nuốm nào cho có Đức Phật chủng loại giáng xuống triệu chứng lễ, đề xuất nhà vua lập bàn hương thơm án trước sân chùa ước khẩn ngày đêm, mà đo đắn Đức Phật chủng loại ngự ở chỗ nào và bao gồm thấu biết chăng?

Lúc bấy giờ gồm Ông Đông Phương Sóc, tu đắc đạo thành Tiên, mà lại trước kia Ông gồm làm quan liêu trong triều đình của Hớn Võ Đế, sau về núi tu luyện, đã ngồi tịnh, tự dưng động tâm, tức tốc đoán biết nắm rõ mọi việc của Võ Đế vị trí triều đình. Ông ngay lập tức xuống núi, đi cho kinh đô, vào triều đình yết con kiến Võ Đế.

Vua Hớn Võ Đế chạm mặt Đông Phương Sóc thì khôn xiết mừng rỡ, thuật không còn mọi việc cho Đông Phương Sóc nghe cùng nói rõ cầu vọng ở trong nhà vua nhân cuộc Lễ Khánh thọ Đáo tuế là sở ước Đức Phật mẫu mã đến triệu chứng lễ, mà lần khần Đức Phật mẫu mã ở vị trí nào, cùng nhờ ai đi thỉnh, suôn sẻ có Đông Phương Sóc tới, vậy nhờ vào khanh giúp trẫm đi thỉnh Đức Phật chủng loại được chăng?

Ông Đông Phương Sóc tâu rằng:

- đại vương đã định thì hạ thần phục mạng, dầu khổ nhọc nạm nào, hạ thần cũng cho Diêu Trì Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, nhưng tác dụng được cùng chăng là vì lòng thành cầu nguyện của Bệ Hạ. Vậy xin hoàng thượng ban chiếu mang lại Thần đi thỉnh.

Đoạn Đông Phương Sóc lãnh chiếu đã cho thấy đi.

Ông sử dụng huyền diệu Tiên gia, chỉ vào chốc lát, Đông Phương Sóc đã đến được Diêu Trì Cung địa điểm cõi tạo Hóa Thiên.

Đông Phương Sóc xin vào yết con kiến Đức Phật mẫu mã và tâu bày hết những việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu.

Đức Phật chủng loại cảm cồn và phán:

- Phật mẫu mã sẽ giáng phàm vào đêm Trung Thu hội chứng lễ Khánh lâu của Hớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽ đem theo 4 Tiên đồng bạn nữ nhạc đờn ngâm bài bác chúc thọ, và khuyến mãi ngay 4 quả Đào Tiên . Lúc Phật mẫu mã đến bao gồm Thanh loan đưa thông tin trước.

Phương Sóc rất vui mừng, bái tạ Đức Phật Mẫu, rồi cấp cho tốc quay trở về trần gian, tâu bày những việc cho vua Võ Đế biết.

Nhà vua rất phấn kích và hỏi:

- Thanh loan là gì?

Đông Phương Sóc đáp:

- Thanh loan là bé chim loan màu sắc xanh, kia là con chim lịnh của Đức Phật Mẫu, dùng làm chở Đức Phật mẫu du hành khắp nơi.

Xin bệ hạ chỉnh trang mang đến long trọng, trang nghiêm, tinh khiết nhằm nghinh tiếp Đức Phật Mẫu, phải lập bàn hương án bên phía trong và mặt ngoài, xông hương thơm khử trược.

Đêm rằm Trung Thu năm đó, trăng sáng vằng vặc, đầu giờ đồng hồ Tý, Hớn Võ Đế quì trước Hoa Điện, thành tâm mong khẩn.

Xảy thấy một nhỏ chim Thanh loan đáp xuống sảnh Hoa Điện. Liền lúc đó, Đức Phật mẫu mã cùng Cửu vị Tiên Nương và tư Tiên đồng thiếu phụ nhạc giáng lâm trước Hoa Điện.

Hớn Võ Đế cung nghinh Đức Phật chủng loại vào ngự vị trí Chánh năng lượng điện của Hoa Điện.

Đức Phật mẫu dạy tứ Tiên đồng thiếu nữ nhạc trao khuyến mãi ngay cho Hớn Võ Đế 4 trái Đào Tiên với ca ngâm bài xích chúc thọ. Ông Đông Phương Sóc quì, nhì tay nâng chiếc dĩa lên để rước lộc (rước 4 trái Đào Tiên).

Bốn vị Tiên đồng cô bé nhạc ấy mang tên là: hẹn Phi Yến, An phát Trinh, Đổng tuy nhiên Thành và Vương Tử Phá.

Sau khi hội chứng lễ Đáo tuế của Vua Hớn Võ Đế xong, Đức Phật mẫu cùng Cửu vị Tiên Nương cùng 4 Tiên đồng người vợ nhạc cỡi chim Thanh loan trở về DTC khu vực cõi Thiêng liêng.

Vua Hớn Võ Đế ghi ghi nhớ hình ảnh của Đức Phật chủng loại và Chín vị nữ giới Tiên, mang đến thợ khéo, tạc hình Đức Phật mẫu và Chín vị nữ Tiên chỗ Hoa Điện để ghi ghi nhớ sự tích và phụng bái Đức Phật Mẫu.

Sự tích nầy được tụng ca đến ngày nay.

Do đó, khu vực thờ Đức Phật mẫu mã được gọi là ĐIỆN chớ không gọi là ĐỀN.

Do theo sự tích nầy, Đức Hộ Pháp dạy đắp tượng cúng Đức Phật chủng loại và Cửu vị Tiên Nương chỗ Báo Ân từ như sau:

1. đầu tiên là chơn dung Đức Phật chủng loại (ĐPM) cỡi thanh loan, tức là con chim loan màu sắc xanh.2. Kế đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.3. Đắp thêm 4 pho tượng của 4 con gái nhạc theo hầu ĐPM.4. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quì bưng bởi hai tay một chiếc dĩa thổi lên khỏi đầu, trên dĩa gồm 4 trái đào Tiên bởi vì ĐPM ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quì bên hữu ĐPM.5. Pho tượng Đức cao thượng Phẩm quì trước sảnh Hoa Điện.

Trong khuôn tượng, đắp lên một cảnh miếu cổ tự, giao diện xưa gọi là Hoa Điện.

Đáng lẽ tạo thành hình Hớn Võ Đế, nhưng vì chưng đời Hớn Võ Đế tới nay quá xa thẳm, lại nữa, nguyên căn của Hớn Võ Đế là chơn linh Hớn chung Ly trong chén bát Tiên giáng phàm. Ni là thời Hạ nguơn Tam Chuyển, cách qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, chén Tiên lãnh lịnh giáng phàm làm tướng soái cho Đức Chí Tôn mở Đạo, Đức cao thượng Phẩm chính là chơn linh Hớn phổ biến Ly giáng phàm kỳ nầy, đề nghị tạo hình Đức hùng vĩ Phẩm ráng vào chỗ Hớn Võ Đế thì thuận hơn."

DIÊU TRÌ CUNG CỦA PHẬT MẪU

**************************Diêu Trì Cung:

Diêu: Ngọc Diêu xuất xắc ngọc Dao, là loại ngọc siêu quí ở cõi thiêng liêng.Trì: dòng ao.Cung: cung điện.

Diêu trì giỏi Dao trì là chiếc ao làm bằng ngọc diêu vị trí cõi thiêng liêng, ở từng Trời sản phẩm 9 sinh sản Hóa Thiên.

Diêu Trì Cung là cung điện ở bên cạnh ao Diêu Trì, là địa điểm thường ngự của Đức Phật Mẫu.

Bát Nương giáng cơ đêm 10-1-Nhâm Thìn (1952) giảng về Diêu Trì Cung như sau:

"Chị xin chào mấy em. Đêm ni Chị mang lại đặng chỉ mang đến mấy em rõ Diêu Trì Cung là chỗ nào?

Nơi ao Diêu Trì bao gồm một đài phát hiện Âm quang, đài ấy thâu lằn Sanh quang quẻ của ngôi Thái rất rồi đem Dương quang quẻ hiệp cùng với Âm quang đãng mà khiến cho chơn thần cho vạn linh vào CKVT.

Phật chủng loại là Đấng nỗ lực Cơ sanh hóa, núm quyền Chí Tôn, đứng ra thâu cả Thập Thiên can rước hiệp cùng với Thập nhị Địa chi mà khiến cho vạn vật. Nơi Cung Diêu Trì là nơi khiến cho chơn thần với thể xác kia vậy.

Diêu Trì Cung là cung điện bằng ngọc diêu ở mặt Ao Thất bửu, chớ chẳng bỏ ra lạ. Ngọc tượng trưng cho việc quí giá, còn Diêu là hóa học hơi kết tụ cơ mà thành.

Dưới quyền của Phật Mẫu có Cửu Tiên Nương chăm sóc về cơ Giáo hóa cho vạn linh, còn dường như có hằng hà sa số Phật duyệt về cơ Phổ độ mà Quan Âm nhân tình Tát là Đấng cố gắng đầu.

Quan Âm ý trung nhân Tát ngự tại cung phái mạnh Hải, ở an nhàn động, còn Diêu Trì Cung thì sinh hoạt tại chế tác Hóa Thiên.

Nơi Cung Diêu Trì còn có một cõi Âm Quang lẻ tẻ gọi là Phong Đô đặng giáo hóa những chơn hồn đã bị lạc nẻo trên tuyến đường trần.