NHỮNG CON VẬT BẰNG TIẾNG ANH

Nếu bạn có nhu cầu nói về những con vật mà bạn gặp gỡ trong các cuộc chat chit bằng giờ Anh hoặc có thể bạn muốn xem phim tài liệu về động vật hoang dã và mong mỏi hiểu thêm về những nhỏ vật đang rất được nói đến.

Bạn đang xem: Những con vật bằng tiếng anh

Điều này nghe có vẻ giống bạn, thì câu hỏi học tên các con vật bằng tiếng Anh để áp dụng tiếng hằng ngày sẽ thực sự có ích. Cùng với lượng ví dụ và hình hình ảnh sưu khoảng được, nội dung bài viết sẽ góp bạn dễ dàng nhớ những từ vựng này hơn.

Xem thêm: Điểm Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 2021 Chính Thức, Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế

Hãy cùng theo dõi nhé.


Phân loại động vật

Động vật có thể được phân một số loại theo các loại cơ bản khác nhau như sau:

Pets/pet/Vật nuôi
Farm & Domestic Animals/fɑːrm/ /dəˌmes.tɪk ˈæn.ɪ.məl/Gia súc
Wild Animals/waɪld ˈæn.ɪ.məl/Động thiết bị hoang dã
Mammals/ˈmæm.əl/Động vật gồm vú
Sea Animals/siː ˈæn.ɪ.məl/Động thiết bị thủy sinh
Birds/bɝːd/Chim
Insects/ˈɪn.sekt/Côn trùng

Tên những con vật bằng tiếng anh kèm hình ảnh

1. Thú cưng

Dog/dɑːɡ/Con chó
Puppy/ˈpʌp.i/Chó con, cún con
Turtle/ˈtɝː.t̬əl/Rùa
Rabbit/ˈræb.ɪt/Con thỏ
Parrot/ˈper.ət/Con vẹt
Cat/kæt/Con mèo
Kitten/ˈkɪt̬.ən/Mèo con
Goldfish/ˈɡoʊld.fɪʃ/Cá vàng
Mouse/maʊs/Chuột
Tropical fish/ˈtrɑː.pɪ.kəl fɪʃ/Cá nhiệt độ đới
Hamster/ˈhæm.stɚ/Chuột Hamster

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ sử dụng học tập tiếng anh

Am gọi tên các con vật bởi tiếng anh ko chỉ giúp cho bạn có một vốn từ bỏ vựng tốt, thừa trình tiếp xúc trở nên dễ dàng hơn mà còn làm người học gọi được đại đa phần các câu thành ngữ đi kèm. Ao ước rằng phần nhiều từ vựng với hình hình ảnh trên để giúp ích cho chính mình trong quy trình học.