TU DIEN VIET VIET VIỆT NAM

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tu dien viet viet việt nam

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn gồm thể setup app phần mềm từ điển bên trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển tiện lợi khi gọi văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, người học rộng lớn biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ bỏ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ điển tự động
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : tự điển máy tính
descriptor dictionary : từ bỏ điển biểu lộ
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : vật dụng tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kết kiệu không tính
frequency dictionary : trường đoản cú điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích đúng theo
machine dictionary : từ bỏ điển lắp thêm
main dictionary : trường đoản cú điển bao gồm
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : từ điển đưa vị trí
relocation dictionary : tự điển xác định lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái xác định
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Sản Phẩm Trị Mụn Hiệu Quả - 10+ Kem Trị Mụn Tốt Nhất 2021

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish