Vẽ Bản Đồ Tư Duy Online

Cách dùng: Click đúp vào Central Idea rồi gõ tên chủ thể của sơ vật → dìm giữ hình tròn màu đỏ rồi kéo để tạo nhánh phụ, làm giống như để sản xuất nhánh nhỏ tuổi hơn, bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ chữ, giao diện chữ, màu sắc chữ… tại phần Inspector. Muốn phóng khổng lồ thu nhỏ thì chỉnh ở phần Navigator. Muốn ẩn các phần này thì nhấp chuột vào nút tương xứng ở góc bắt buộc bên dưới. Muốn dịch rời sơ đồ, các bạn nhấn giữ vùng màu sắc trắng bất kỳ rồi kéo.

Bạn đang xem: Vẽ bản đồ tư duy online


Lưu sơ đồ tư duy: chọn Mind mapExport As Image → click chuột phải vào sơ đồ vật vừa vẽ lựa chọn Save Image As (Lưu hình hình ảnh thành) → Chọn địa điểm lưu rồi bấm Save. Hy vọng lưu sơ đồ vật để sau này vẽ tiếp thì bấm Mind mapSave, mong mỏi mở lên thì chọn Mind mapOpen → chọn sơ đồ.
*
*
*
*
*
*

Đang dùng tự nhiên bị ko gõ được chữ nữa, bấm đúp ô nào thì cũng chỉ đỏ thôi chứ không gõ chữ được, làm thế nào để sửa vậy ạ


do lỗi không ví dụ nên mình không thể giúp bạn được. Chúng ta có thể lưu toàn cục sơ trang bị đang làm dưới dạng .json xuống thứ tính sau đó mở lại file này nhằm tiếp tục thao tác làm việc nhé.

Hướng dẫn: Mind maps > Save > Tại lớn file chúng ta bấm nút Save để lưu file với định hình .json.

Xem thêm: Tag: Cặp Đôi Đồng Tính Nam 'Đẹp Đôi' Nhất Việt Nam, Cặp Đôi Đồng Tính Nam

Nếu vẫn không được thì gửi file này qua thư điện tử để bản thân kiểm tra.


tệp tin .json là tệp tin dữ liệu, thứ hạng như lưu quy trình tạo sơ vật ấy, lúc nào muốn đứng vững hay coi nó thì vào mind bản đồ chọn Mind bản đồ > xuất hiện > lựa chọn Choose file nhằm up file .json đó lên.

Bạn có thể xuất sơ vật dụng ra thành file hình ảnh để hoàn toàn có thể xem bất kể lúc nào:

Chọn Mind map → Export As Image → nhấp chuột phải vào sơ trang bị vừa vẽ lựa chọn Save Image As (Lưu hình ảnh thành) → Chọn khu vực lưu rồi bấm Save.