Quy Định Tiêu Chuẩn Xét Chọn Danh Hiệu Sinh Viên 5 Tốt Cấp Trung Ương Dành Cho Sinh Viên Việt Nam Ở Nước Ngoài

RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.RadEditor"s components - toolbar, content area, modes and modulesToolbar"s wrapper
Content area wrapperRadEditor hidden textareaRadEditor"s bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.

Bạn đang xem: Quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trung ương dành cho sinh viên việt nam ở nước ngoài

It contains RadEditor"s Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and ResizerEditor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer

RadEditor - please enable JavaScript to use the rich text editor.

Xem thêm: Học Giao Tiếp Tiếng Anh Văn Giao Tiếp Thông Dụng Hàng Ngày Cơ Bản Nên Biết

RadEditor"s Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.

*

*
*
*
*

*

*
*

*

*
*


Văn phòng Đoàn - Hội Trường Đại học Kinh tế - Luật

Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.