ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Giới thiệu, ngôn từ môn học tập

Môn học trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản để phân tích và tổng hợp khối hệ thống điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và miền tần số bởi công cố gắng toán học.

Bạn đang xem: Điều khiển tự động

Sv được lí giải xét các hệ thống trong miền liên tục và miền tránh rạc, nhưng triệu tập chủ yếu đuối là những vấn đề vào miền liên tục. Môn học tập thuộc lĩnh vực lý thuyết điều khiển, với là những các đại lý cơ phiên bản nhất của định hướng hệ thống tinh chỉnh được ứng dụng cho kỹ thuật. Các cách thức được đề cập mang đến để phân tích và tổng hợp hệ thống là phương pháp kinh điển và phương pháp không gian trạng thái. Sinh viên được làm quen với phương thức sử dụng phần mềm Matlab dùng làm mô rộp và tổng đúng theo hệ thốngPHẦN I. HỆ THỐNG ĐKTĐ TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC Chương 1: biểu hiện toán học hệ thống ĐKTĐ liên tục LT61.1. định nghĩa chung1.1.1. Sơ trang bị khối khối hệ thống ĐKTĐ điển hình.1.1.2. Phép tắc xây dựng và phân loại khối hệ thống ĐKTĐ1.2. Các phương pháp mô tả toán học khối hệ thống ĐKTĐ.1.2.1. Hàm truyền đạt1.2.2. Hệ phương trình trạng thái1.2.3. Mối quan hệ giữa các phương pháp mô tả1.3. Những quy tắc biến đổi sơ vật dụng khối1.4. Graph tín hiệuChương 2: Đặc tính của những khâu cơ phiên bản và của khối hệ thống ĐKTĐ tiếp tục LT32.1. Có mang chung2.2. Đặc tính tần số2.3. Đặc tính thời gian2.4. Các khâu cồn học cơ bản2.4.1. Khâu nguyên hàm2.4.1. Khâu tích phân2.4.2. Khâu vi phân2.4.3. Khâu trễ.Chương 3: khảo sát điều tra tính bình ổn của khối hệ thống ĐKTĐ tiếp tục LT63.1. định nghĩa chung3.2. Tiêu chuẩn ổn định đại số3.2.1. Điều kiện cần3.2.2. Tiêu chuẩn chỉnh Routh3.2.3. Tiêu chuẩn chỉnh Hurwitz3.3. Tiêu chuẩn chỉnh ổn định tần số3.3.1. Tiêu chuẩn Mikhailov3.3.2. Tiêu chuẩn Nyquyst3.4. Phương pháp quỹ đạo nghiệm số3.5. Phương pháp phân chia miền D3.6. Độ dự trữ ổn địnhChương 4: Khảo sát quality hệ thống ĐKTĐ tiếp tục LT34.1. Có mang chung4.2. Tiêu chuẩn tích phân4.3. Đánh giá quality quá trình vượt độ4.4. Đánh giá chất lượng quá trình xác lậpChương 5: Tổng hợp khối hệ thống ĐKTĐ liên tục LT65.1. Quan niệm chung5.2. Các phương pháp hiệu chỉnh hệ thống5.2.1. Hiệu chỉnh nối tiếp5.2.2. Hiệu chỉnh song song dạng đánh giá phụ5.2.3. Hiệu chỉnh hỗn hợp5.3. Những bộ điều khiển chuẩn5.3.1. Bộ điều khiển và tinh chỉnh P5.3.2.

Xem thêm: Cách Cho Chó Đi Vệ Sinh Đúng Chỗ, 4 Cách Dạy Chó Đi Vệ Sinh Đúng Chỗ Quá Đơn Giản

Bộ điều khiển I5.3.3. Bộ tinh chỉnh và điều khiển PI5.3.4. Bộ điều khiển PD5.3.5. Bộ điều khiển PID5.4. Tổng hợp khối hệ thống tuyến tính trong không gian trạng thái5.5.1. Tính tinh chỉnh được5.5.2. Tính quan gần kề đượcPHẦN II. HỆ THỐNG ĐKTĐ TUYẾN TÍNH RỜI RẠC Chương 6: diễn đạt toán học khối hệ thống ĐKTĐ rời rốc LT66.1. Reviews chung6.2. Sơ đồ gia dụng khối6.3. Miêu tả toán học hệ thống rời rạc đường tính6.3.1. Biến hóa Z6.3.2. Thể hiện toán học bởi phương trình sai phân6.3.3. Biểu thị trong không khí trạng thái6.3.4. Quan hệ giới tính giữa các phương pháp mô tả6.4. Hàm truyền đạt trong hệ tách rạc6.4.1. Hàm truyền đạt của hệ hở6.4.2. Hàm truyền đạt của hệ kínChương 7: Phân tích cùng thiết kế khối hệ thống ĐKTĐ rời rạc LT7/KT27.1. định nghĩa chung7.2. Tiêu chuẩn chỉnh ổn định đại số7.2.1. Phương pháp thay đổi song tuyến đường tính7.2.2. Tiêu chuẩn chỉnh Jury7.3. Tiêu chuẩn chỉnh ổn định tần số7.3.1. Tiêu chuẩn chỉnh nguyên lý góc quay7.3.2. Tiêu chuẩn Nyquyst7.4. Đánh giá quality hệ thống ĐKTĐ tách rạc tuyến đường tính7.4.1. Unique hệ thống rời rốc ở quy trình quá độ7.4.2. Unique hệ thống rời rạc ở quy trình xác lập7.5. Các phương thức tổng hợp hệ thống rời rộc kín7.5.1. Tổng hợp khối hệ thống dựa trên phương trình sai phân7.5.2. Thiết kế khối hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái7.5.3. Tổng hòa hợp bộ điều khiển và tinh chỉnh PID số7.6. Tổng đúng theo bộ tinh chỉnh và điều khiển có độ bất biến vô hạn

công dụng cần có được

Kiến thức: Phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển nghệ thuật trong miền thời gian và miền tần số bằng công cầm cố toán họcKỹ năng: Tổng phù hợp và kiến tạo các khối hệ thống điều khiển trên lý thuyết và mô phỏng bằng phần mềm MatlabThái độ, chăm cần:Kiến thức: triết lý điều khiển auto kinh điển tài năng nhận thức: Phân tích cùng thiết kế khối hệ thống điều khiểnKỹ năng chăm môn:1. Quan niệm về hệ thống điều khiển vòng hở cùng vòng kín2. Desgin hàm truyền cùng phương trình trạng thái tế bào tả khối hệ thống điều khiển liên tiếp và tách rạc;3. Tính hàm truyền tương đương của hệ thống dùng cách thức đại số sơ vật dụng khối cùng sơ đồ dòng tín hiệu;4. Phân tích quánh tính cồn học của hệ thống điều khiển vào miền thời hạn và miền tần số;5. Đánh giá tính bất biến của hệ thống điều khiển;6. Đánh giá chất lượng quá độ cùng xác lập của hệ thống điều khiển;7. Đánh giá bán tính điều khiển và tinh chỉnh được với quan gần kề được của hệ thống điều khiển;8. Thiết kế bộ điều khiển sớm pha, trể pha, nhanh chóng trể pha dùng cách thức quỹ đạo nghiệm số, công năng tần số.9. Xây đắp bộ điều khiển và tinh chỉnh PID dùng cách thức đặc tính tần số, Zeigler-Nichols.10. Thi công bộ điều khiển hồi tiếp tinh thần dùng phương thức phân cha cực.Kỹ năng chuyển đổi1. Sử dụng phần mềm Matlab vào phân tích với thiết kế hệ thống tự động2. Kĩ năng nghiên cứu vớt về kim chỉ nan điều khiển trường đoản cú động

Tài liệu xem thêm

Học liệu bắt buộc: Sách, giáo trình chính: bài giảng đại lý điều khiển auto – Vũ Anh Đào – Đặng Hoài Bắc - 1/2009Học liệu tham khảo: định hướng Điều khiển từ bỏ động, Phạm Công Ngô, NXB KHKT, 2001 Cơ sở định hướng điều khiển trường đoản cú động, Nguyễn Văn Hoà, NXB KHKT, 2001.Học liệu bửa trợLý thuyết Điều khiển tự động hóa thông thường với hiện đại, Nguyễn yêu mến Ngô, NXB KHKT, 2005.Automatic Control Systems, Benjamin C. Kuo, Prentice - Hall International Editions, Seventh Edition 1995.Modern Control Engineering, Katsuhiko Ogata, Prentice-Hall, 1990.