Toán Cao Cấp Ma Trận Và Định Thức

Trong công tác toán cao cấp môn đại số cùng hình học giải tích, để làm rõ hơn về định thức ma trận, bài viết này tee8academy.com sẽ share một số kỹ năng cơ bạn dạng cùng với các dạng bài xích tập về định thức thường gặp mặt trong quá trình học. Chúc chúng ta học tập tốt!

Tóm tắt định hướng định thức ma trận


1.Định nghĩa định thức ma trận

Ký hiệu định thức ma trận: det A hoặc |A|Định thức ma trận cung cấp 2:

 

*
*
*
*
*
*
*
*

Kết luận định thức chia hết đến 17 vì tích gồm thừa số 17

Đại số cùng hình giải tích bài 1: Số phức – bài tập cùng lời giải

Đại số và hình giải tích bài bác 2: Ma trận – bài xích tập với lời giải

Đại số với hình giải tích bài xích 3: Định thức ma trận – bài tập cùng lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài xích 4: Ma trận nghịch đảo – bài bác tập và lời giải

Đại số và hình giải tích bài bác 5: Hạng của ma trận – bài bác tập với lời giải

Đại số cùng hình giải tích bài bác 6: Hệ phương trình con đường tính- bài xích tập với lời giải

Đại số với hình giải tích bài 7: Độc lập con đường tính, dựa vào tuyến tính – bài tập với lời giải

Đại số với hình giải tích bài 8: Cơ sở không khí vecto – bài bác tập với lời giải

Đại số với hình giải tích bài xích 9: không khí vector nhỏ – bài tập và lời giải

Đại số với hình giải tích bài 10: Ánh xạ tuyến tính – bài bác tập với lời giải

Đại số với hình giải tích bài 11: cực hiếm riêng, vector riêng biệt – bài xích tập và lời giải