GỐI CỐNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

*

Bạn đang xem: Gối cống tiếng anh là gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation

Xem thêm: Tập Đọc: Sự Tích Cây Vú Sữa, Truyện Cổ Tích Sự Tích Cây Vú Sữa

Từ điển Việt Anh siêng ngành (Vietnamese English Specialization Dictionary) gối đỡ abutmentáp lực gối đỡ: abutment pressure ball bearing bearinggối đỡ (kiểu) chân kính: jewel bearinggối đỡ dưới: lower bearinggối đỡ dưới: bottom bearinggối đỡ thủy tĩnh: hydrostatic bearinggối đỡ trên: upper bearinggối đỡ trên: top bearinggối đỡ trục cam: cam hub bearinggối đỡ từ (tính): magnetic bearingổ gối đỡ: bearing bearing pad brace leg seating shoeđặt gối đỡ blockđòn bẩy bao gồm gối đỡ lệch trung tâm lever with eccentric fulcrumgối đỡ bằng cao su rubber paddinggối đỡ cuốn trimmergối đỡ cuốn khung dịu landing trimmergối đỡ cuốn thềm landing trimmergối đỡ dầm head plategối đỡ dầm trimmergối đỡ dầm trimmer beamgối đỡ đầu headrestgối đỡ ống pipe supportgối đỡ ống nước không sạch bằng gang cast-iron soil pipe supportgối đỡ xi téc tank craddlegối đỡ xi téc tank saddlekhông bao gồm gối đỡ unsupportedlắp bên trên gối đỡ lũ hồi khổng lồ mount elastically

*